Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dizajniran kao hidrodinamički separator, ACO Stormsed Vortex omogućava ciljano uklanjanje supstanci koje se mogu filtrirati (ASF). Sistem se može koristiti na svim površinama, od krovnih do saobraćajnih i industrijskih površina. Koristi se i kao pred-taložnik i pre nego što se voda ispusti u recipijent. Performanse čišćenja su projektovane prema zahtevima DWA-M 153 i DWA-A 102 – zaštita vodenih površina i sistema infiltracije. ACO Stormsed Vortexomogućava sedimentaciju kroz hidrodinamičku ili vorteks separaciju.

Tretman površinskih voda pomoću Vortex separatora

ACO Stormsed Vortex

ACO Stormsed Vortex

Dizajniran prema NJDEP specifikacijama, ACO Stormsed Vortex je patentirano rešenje koje može ukloniti do 80% zagađivača i uhvatiti 100% plutajućih čestica. Jedinstveni dizajn ACO Stormsed Vortex odvaja veliki protok od uhvaćenih sedimenata, omogućavajući mu da tretira različite protoke, sa područja manjih od 1.000 kvadratnih metara do područja preko 20.000 kvadratnih metara. Njegov mali otisak zahteva manje iskopavanja tokom instalacije, a dostupni su i promenljivi uglovi izliva. ACO Stormsed Vortex je idealan za primenu kod područja sa velikim protokom.

Karakteristike proizvoda:
 • Sistem za prečišćavanje atmosferskih voda zasnovan na principu hidrodinamičkog separatora (fizički tretman atmosferskih voda)
 • Za prečišćavanje zagađenih atmosferskih voda pri povezivanju velikih površina
 • Za zadržavanje lakih naftnih derivata u slučaju nezgode po suvom vremenu i po kiši
 • Optimalna pristupačnost za održavanje i kontrolu
 • Podzemni sistem koji zahteva manje prostora za ugradnju
 • Patentiran dizajn, dostupan u 3 različita materijala: GRP, beton i plastika

Funkcionalnost: Voda se tangencijalno uvodi u središnji deo sistema. Tamo dolazi do taloženja čvrstih materija, tonu u hvatač mulja, koji je hidraulički odvojen od prostorije za tretman pomoću rešetke i blokade protoka. Pri jakoj kiši, ovo osigurava da se skladištene čestice ponovo ne rasprše. Voda u spoljašnjem prstenu sistema tada ravnomerno teče nagore. Lake supstance kao što su ulja ili polen se efikasno zadržavaju jer ne mogu da prodru ispod zida separatora. Postrojenje za tretman voda je dostupno u prečnicima DN 1000, DN 1500, DN 2000 i DN 2500. Proizvod se isporučuje već montiran, kao monolitna šahta, takav se ubacuje u iskopinu i spaja na postojeće cevovode.

Pregled proizvoda
 1. Vortex Treatment komora
 2. Sediment Distribution Unit (SDU) - umirivanje protoka
 3. Veliki prostor za taloženje
 4. Pregrada
Prednosti proizvoda:
 • Dizajniran za uklanjanje 80% TSS čestica od 75 mikrona pri visokim brzinama protoka tretmana
 • Kompaktno rešenje za tretman sa malim otiskom
 • Unutrašnji delovi su napravljeni od polietilena visoke gustine (HDPE)
 • Mogućnost različitih uglova izliva 90°–180° (opciono)
 • Uklanjanje čvrstih materija (AFS)
 • Ulivna i izlivna cev u istoj visini
 • Za prikupljanje sa velikih povezanih površina do 22.000 m²
 • Više veličina sa različitim protocima
 • Zagušenje nije moguće
 • Optimizovana sedimentacija
 • Zona umirivanja toka
Područje primene:
 • Upotreba kod velikih protoka
 • Velike gradske površine kao što su putevi i ulice
 • Zone za odmaranje blizu autoputeva
 • Logistički centri
 • Veliki parkinzi
 • Aerodromi
Svrha upotrebe:
 • Uređaj pomoću koga se nečistoće uklanjaju pomoću taloženja
 • Vortex separator = Hidrodinamički separator
 • Hvata i zadržava mulj

ACO Stormsed Vortex G - Tabela 1


Prečnik

komore

Max.

hidraulički

protok

Veličina

poklopca

Ulivne

i izlivne

cevi

Zapremina

ulja

Zapremina

taložnika

Br.

artikla

[mm][l/s] [DN][DN][l][l]
10001701x6004008042512975.41
12001701x60040013051512976.41
15002201x60050022065312977.41
18003901x600600450153112978.41
22006001x600800630197412979.41

ACO Stormsed Vortex G - Tabela 2


H1H2HD1D2T tankTežina

Ukupna

zapremina

Br.

artikla

[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg][l]
15101510225010001240740107115012975.41
14501450220012001400750161159012976.41
138513852600150017201215221239012977.41
174017403250180020401510342435012978.41
150015002950220024401450594515012979.41

ACO Stormsed Vortex C - Tabela 1


Prečnik

komore

Max.

hidraulički

protok

Veličina

poklopca

Ulivne

i izlivne

cevi

Zapremina

ulja

Zapremina

taložnika

Br.

artikla

[mm][l/s] [DN][DN][l][l]
100036,91x600200803143006269
120066,61x6002501304523010274
1500107,81x8003152207073008903
1750107,81x8003154509623006302
2200230,41x80040063014753006303

ACO Stormsed Vortex C - Tabela 2


H1H2HD1D2T tankTežina

Ukupna

zapremina

Br.

artikla

[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg][l]
14951495200010001300505288010563006269
15201520200012001500480347315493010274
16251625250015001800875582025183008903
16601660243017502050770640635123006302
17101710244022002450730702157403006303

ACO Stormsed Vortex P-X - Tabela 1


Prečnik

komore

Max.

hidraulički

protok

Veličina

poklopca

Ulivne

i izlivne

cevi

Zapremina

ulja

Zapremina

taložnika

Br.

artikla

[mm][l/s] [DN][DN][l][l]
750271x60020030247411348
1000791x60030080182411349
1200791x600300130405411350

ACO Stormsed Vortex P-X - Tabela 2


H1H2HD1D2T tankTežina

Ukupna

zapremina

Br.

artikla

[mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg][l]
1150115017121225123056274944411348
13001300192412251230624891093411349
155015502194122512306441011334411350

Nadvišenja za ACO Stormsed Vortex G i P-X

Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
520-640Ø 600973301.34.11
520-1090Ø 6001033301.34.12
520-1690Ø 6001133301.34.13

Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-670Ø 6001153301.35.11
550-1120Ø 6001233301.35.12
550-1720Ø 6001343301.35.13

Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • BEGU poklopac
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona
T (min-max)*Poklopac (mm)Težina (kg)Artikal broj
550-655Ø 6008463301.36.08
550-1130Ø 6008543301.36.09
550-1730Ø 6008663301.36.10
550-655 (bez rasteretne ploče)Ø 6001863301.37.08
550-1130 (bez rasteretne ploče)Ø 6001943301.37.09
550-1730 (bez rasteretne ploče)Ø 6001983301.37.10
* T ukupno = T tank + T (min-max)

Nadvišenja za ACO Stormsed Vortex C

Gornji deo 1 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • Šahta sa poklopcem od livenog gvožđa, BEGU
 • Lak za održavanje
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • sa rasteretnom pločom od betona
Poklopac (mm)Težina (kg)Broj artikla
Ø 600616728040
Ø 600816728041
Ø 6001216728042
Ø 6002163728302
Ø 6002116728044

Gornji deo 2 - klasa opterećenja D400/DN600

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • Šahta sa poklopcem od livenog gvožđa, BEGU
 • Lak za održavanje
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • sa rasteretnom pločom od betona
Poklopac (mm)Težina (kg)Broj artikla
Ø 6001046728216
Ø 6001046728217
Ø 6002427728218
8Ø 6001046728219
ACO Proizvodi za sedimentaciju - brošura ENGpdf
ACO Stormsed Vortex
ACO Stormsed Vortex