Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Trigona, trouglasti poklopac, je pogodan za rukovanje i visoko funkcionalan. Optimalan dizajn, inovativna tehnologija kao i efikasan izbor materijala osiguravaju pogodno otvaranje i zatvaranje pojedinačno uklonjivih poklopaca otpornih na vibracije.

ACO Trigona

Usklađen sa normama. Inovativan. Ekonomičan

Smanjena je pojedinačna težina poklopaca na manje od 27 kg (za B125). Jedinstveni sigurnosni mehanizam zaključavanja, kao i atraktivan i ACO specifičan dizajn površine poklopca ispunjavaju najstrože sigurnosne zahteve. ACO Trigona poklopcima može rukovati jedna osoba i bez ikakvih dodatnih alata za podizanje, što omogućava upravljačima podzemnih sistema da ostvare ogromne uštede u radu i troškovima održavanja.

Optimalan materijal

Poklopac, ram, brava i šarka su napravljeni od duktilnog livenog gvožđa kako bi se sprečila naprezanja ili kontaktna korozija.

ACO Trigona, šaht poklopac za kablovske instalacije, sa trouglastim poklopcima nije impresivan samo zbog svoje jednostavne upotrebe i funkcionalnosti, već i zbog optimalnog dizajna, inovativne tehnologije i efikasnog izbora materijala. Sve ove karakteristike obezbeđuju lako otvaranje i zatvaranje poklopca koji se pojedinačno mogu ukloniti, bez buke zahvaljujući osloncu u tri tačke.

Područja primene:
  • Telekomunikacije (za električne i optičke kablove)
  • Gradska osvetljenja
  • Sistemi signalizacija i sistemi daljinskog grejanja
  • Pokrivanje šahtova za energetske centre, pumpne stanice, sisteme transformatora
  • Kao reviziona okna u mnogim drugim oblastima

ACO Trigona poklopac sa BEGU ramom


ACO Trigona poklopac sa Bituplan ramom

ACO Trigona brošura pdf