Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleosmart C-FST je separator lakih naftnih derivata I klase prečišćavanja bez koalescentnog filtera za ugradnju u zemlju od armiranog betona sa integrisanim taložnikom.

ACO Oleosmart C-FST

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Oprema separatora:
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
 • telo separatora izrađeno od armiranog betona (prema SRPS EN 206-1), klasa čvrstoće C35/45, klasa izloženosti okolini: XA3, XF4
 • unutrašnjost separatora premazana zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom (spoljni premaz opcija)
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600/800mm
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)
 • benzinske stanice
 • automatske autoperionice
 • ručne autoperionice za lična ili vozila preduzeća
 • autoservisi
 • skladišta i proizvodni pogoni
 • autootpadi i sl.
ACO Oleosmart brošura GER pdf
ACO Oleosmart C-FST tehnički detaljipdf

ACO ST Oleosmart C

ACO ST Oleosmart C