Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Oleopator-Bypass P, separator lakih naftnih derivata klase I sa obilaznim vodom, je projektovan za ugradnju u zemlju izvan objekata, za tretman voda sa površina gde može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.

Nije moguće koristiti separator sa obilaznim vodom za tretman otpadnih voda nastalih od industrijskih procesa, praonica automobila, spiranja ostalih zauljenih površina kao što su benzinske stanice. U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina ulivne cevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori lakih naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.

ACO Oleopator-Bypass P-FST

Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju separatora ACO Oleopator-Bypass P NG 3 sa poklopcem za klasu nosivosti B125.

Oprema separatora:
 • izvadivi koalescentni element ("filter")
 • sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • potopljena izlivna cev
 • sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • namenjen za ugradnju u zemlju
 • otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda bez dodatnog betoniranja (visina podzemne vode do poklopca separatora!)
 • unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
 • telo separatora izrađeno od centrifugalno livenog polietilena
 • garancija strukturne stabilnosti na period od 50 GODINA
 • cev obilaznog toka (bypass-a) montirana na telo separatora
 • pristup separatoru u skladu sa EN 476
 • poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«sa natpisom »SEPARATOR
Područje primene:
 • spoljna parkirališta
 • saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Tabela 1 - separatori

Nominalna
veličina
Priključak

Ukupni protok (l)

Zapremina
taložnika (l)
Zapremina
za ulje (l)
Ukupna
zapremina (l)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Težina
(kg)
Artikal broj
NS 3DN 2001545024077520013771020950903903.81.00
NS 3DN 200156702409952001594123011601063913.81.00
NS 3DN 2001595024012802001865150014301073923.81.00
NS 6DN 250306602359702501594121011401143906.81.00
NS 6DN 25030121023515252502129174016701243916.81.00
NS 10DN 25050108026016152502129174016701303910.81.00

Tabela 2 - poklopci za separatore

Poklopac klase opterećenja A15

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.14.01 i 3301.14.02)

Poklopac klase opterećenja B125

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • adaptivna ploča od betona Ø 1000 mm x 150 mm
 • cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.15.01 i 3301.15.02)

Poklopac klase opterećenja D400

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • adaptivna ploča od betona Ø 1000 mm x 150 mm
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona Ø 1500 mm x 200 mm

Rastojanje kote dna ulivne cevi od kote terena - T [mm]

NS 3/300NS 3/600NS 3/900NS 6/600NS 6/1200NS 10/1000Težina (kg)Artikal broj
A154204204204404404401453301.14.00
730-1030730-1030730-1030750-1050750-1050750-10501703301.14.01
730-1990730-1780730-1510750-1800750-1870750-15301933301.14.02

B125
5855855856056056052373301.15.00
885-1185885-1185885-1185905-1205905-1205905-12052623301.15.01
885-1980885-1770885-1500905-1790905-1860905-15302853301.15.02

D400
865-1980865-1770865-1500885-1790885-1860885-18602853301.17.00∗
865-1980865-1770865-1500885-1790885-1860885-15309853301.16.00∗∗

* bez rasteretne ploče

** sa rasteretnom pločom

ACO Oleopator i Oleopass P SRB 2012 pdf
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF300 A15pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF300 B125pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF300 D400pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF600 A15pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF600 B125pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF600 D400pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF900 A15pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF900 B125pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS3_15 SF900 D400pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF600 A15pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF600 B125pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF600 D400pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF1200 A15pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF1200 B125pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS6_30 SF1200 D400pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS10_50 SF1000 A15pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS10_50 SF1000 B125pdfdwg
ACO Oleopator-Bypass P-FST NS10_50 SF1000 D400pdfdwg

Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS3_15 ST300xlsx
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS3_15 ST600xlsx
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS3_15 ST900xlsx
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS6_30 ST600xlsx
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS6_30 ST1200xlsx
Tenderski opis ACO Oleopator Bypass P FST NS10_50 ST1000xlsx
Detaljno uputstvo Oleopator P ENGpdf
Uputstvo za ugradnju Lipumax i Olepator P SRBpdf
Odrzavanje separatora LND SRPS EN 858pdf
DoP Oleopator P pdf