ACO CityTop® Bituplan

Inovativni proizvod CityTop® poklopac za kanalizaciona okna po sistemu Bituplan® koji se ne postavlja direktno na konstrukciju okna, nego se površinski ugrađuje u nosivi sloj kolovoza valjanjem ili utiskivanjem (vibro pločama). Fokus novog tehničkog koncepta je sigurnost, težina i jednostavno rukovanje. Sve to integrisano je u novu liniju poklopaca razvijenih u ACO-u.

ACO CC Multitop ugradnja  

Saznajte više  

Poklopac se ne postavlja direktno na konstrukciju okna, nego se površinski ugrađuje u nosivi sloj kolovoza valjanjem ili utiskivanjem (vibro pločama) u nivou kolovoza. Time se osigurava apsolutna površinski povezana ugradnja bez dodatnih radova. Na putu više ne postoji razlika u nivou, koja je uzrok buke pri prolasku vozila. Dodatna prednost: nema pojave udarnog opterećenja na poklopac kanalizacionog okna i prenosa sile na konstrukciju okna.

Značajne prednosti

 • Razdvajanje konstrukcije kanalizacionih okana i poklopca sa okvirom
 • Izbegavanje izrade spojnice
 • Rasterećenje konstrukcije kanalizacionog okna do 85% (dokazano Izveštajem IKT iz Gelsenkirchena)

 

Karakteristike sistema

 • Amortizujuća ispuna integrisana u okvir
 • Ne postoji kontakt između rama šaht poklopca i šahta
 • Bez osetljive spojnice 
 • Rasterećenje kanalizacionog okna od prekomernog pritiska
 • Smanjenje buke i pojave pukotina u asfaltu
 • Fleksibilna visina ugradnje 170 - 230 mm
 • Spoljna ivica 780 mm
 • Mogućnost adaptacije pri promenama visine kolovoza usled temperaturnih promjena

 Okviri poklopca kanalizacionog okna mogu se koristiti za montažne visine od 170 do 230 mm. Standardno ugrađeni poklopci kanalizacijskog okna montažne visine okvira 170 mm mogu se zameniti bez izmene konstrukcije okna.

 

 • Pouzdan sistem

Ramovi šaht poklopca mogu se koristiti za montažne visine od 170 do 230 mm. Standardno ugrađeni šaht poklopci montažne visine rama 170 mm mogu se zameniti bez izmene konstrukcije okna.

 

 • Minimalna buka pri prolasku vozila

Poklopac se ne postavlja direktno na konstrukciju okna, nego se površinski ugrađuje u nosivi sloj kolovoza valjanjem ili utiskivanjem (vibracijskim pločama) u nivou kolovoza.

Time se osigurava apsolutna površinski povezana ugradnja bez dodatnih radova. Na kolovozu više ne postoji razlika u nivou, koja je uzrok buke pri prolasku vozila. Dodatna prednost: nema pojave udarnog opterećenja na šaht poklopac  i prenosa sile na konstrukciju šahta.

Multitop® poklopac od livenog gvožđa GGG, EN GJS, sa/bez ventilacionih otvora. Mogu se upotrebiti uobičajene poluge za podizanje i održavanje.

Ram od livenog gvožđa, EN GJL, građevinske visine min. 170 mm, max. 230 mm. Kružno-simetrični okvir bez udubljenja omogućuje svojim oblikom neovisnost o položaju prilikom ugradnje što omogućava jednostavnu ugradnju u željenu poziciju prilikom montaže.

Montažni prsten od čelika, usklađen za šaht poklopce prema normi DIN 4034, stavka 1 i 2 .

Ugradni kalup od čelika.

 

Ravan spoljni zid omogućava   optimalno naleganje površinskog sloja kolovoza

Stabilizaciona rebra integrisana u obodu rama služe za dodatno fiksiranje kolovoznog  sloja kao i za osiguranje od pomeranja  usled rotacije.