ACO Srbija i Crna Gora

ACO DRAIN® Multiline® generacija kanala za odvodnjavanje postavlja nove standarde u oblasti projektovanja, izvođenja i efikasnosti linijskih sistema odvodnjavanja. Sa dugogodišnjim iskustvom i prisutnošću na najrazličitijim projektima, uvođenjem kanala za odvodnjavanje nove generacije, postigli smo napredak u svim područjima primene.

ACO Multiline

Sistem linijskih kanala za odvodnjavanje, proizvedenih od polimer betona, u skladu sa SRPS EN 1433, za klase opterećenja A15 – E600 KN, u širinama svetlog otvora 100, 150, 200, 300, 400 i 500 mm, sa zaštitnim rubom od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika. Pet klasa opterećenja, šest svetlih širina, tri materijala zaštitnog ruba, predstavljaju prednost za široko polje primene.

 
  • V oblik poprečnog preseka kanala znatno poboljšava kapacitet odvodnjavanja i povećava efekat samočišćenja dna kanala
  • Nova struktura bočnih zidova kanala i inteligentna kombinacija materijala značajno povećavaju stabilnost i nosivost tela
  • Primenom ovih inovacija omogućava se jedostavnija ugradnja uz izrazito velike klase opterećenja
  • Multifunkcionalan sistem omogućava ugradnju kanala u svim područjima primene
  • ACO polimer beton je izuzetno gladak i vodonepropustan material, koji uz zaptivanje spojeva kanala elastičnom masom, omogućava vodonepropusnost čitave linije kanala¡  
  • Potpuna nepropusnost kanala do samog vrha zaštitnog ruba¡  
  • Pomoću nove integrisane dvostruke zaptivke osigurava se nepropustan spoj na osnovnu kanalizaciju¡  
  • ACO polimer beton ne upija vodu i otporan je na so, mraz i naftne derivate

Zaštitni rub od nerđajućeg čelika

Zaštitni rub od pocinkovanog čelika

Zaštitni rub od livenog gvožđa

ACO Multiline® sabirno okno sa           ACO Multiline® – vertikalni odvod       ACO Multiline® čeoni poklopac  horizontalnim odvodom                                                                               sa horizontalnim odvodom

                                                                     


Niskoprofilni kanali

  • Ugradne visine 6.0, 8.0, 10.0 i 13.0 cm 
  • Za garaže, platoe, ravne krovove, terase

ACO Drainlock

Uživajte u potpunoj slobodi dizajna koju Vam pružaju pokrivne rešetke različitog izgleda, boja i materijala - gvozdene, kompozitne ili od nerđajućeg ili pocinkovanog čelika.

 

Inovativna ACO proizvodna tehnologija omogućava implementaciju različitih ideja i sposobnosti. Arhitektama se, uz bogat izbor rešetki, nudi mogućnost oblikovanja, stvaranja i naglašavanja jedinstvenog dizajna zadatog projekta, uz garantovano optimalno odvodnjavanje i održivost sistema.

 
ACO Drain kofigurator
ACO Multiline SRB                         pdf
ACO Multiline rešetke ENGpdf
ACO Freestyle resetke DEpdf
Tehnički crteži ACO DRAIN® Multiline V 100 ZIP pdfZIP dwg
Tehnički crteži ACO DRAIN® Multiline V 150 ZIP pdfZIP dwg
Tehnički crteži ACO DRAIN® Multiline V 200ZIP pdfZIP dwg
Tehnički crteži ACO DRAIN® Multiline V 300 ZIP pdfZIP dwg
Tehnički crteži ACO DRAIN® Multiline V 400 ZIP pdfZIP dwg
Tehnički crteži ACO DRAIN® Multiline V 500 ZIP pdfZIP dwg

      

                                                                         

 

 

Tehnički opis ACO DRAIN® Multiline V 100ZIP xlsx
Tehnički opis ACO DRAIN® Multiline V 150ZIP xlsx
Tehnički opis ACO DRAIN® Multiline V 200ZIP xlsx
Tehnički opis ACO DRAIN® Multiline V 300ZIP xlsx
Tehnički opis ACO DRAIN® Multiline V 400xlsx
Tehnički opis ACO DRAIN® Multiline V 500xlsx
ACO DRAIN® Multiline ugradnja u asfaltpdf
ACO DRAIN® Multiline ugradnja u betonpdf
ACO DRAIN® Multiline ugradnja u pločnikpdf
ACO DRAIN® Multiline svi slučajevi ugradnjepdfdwg
Deklaracija o performansama ACO Multilinepdf
TOP