ACO Srbija i Crna Gora

Operativna sigurnost, izdržljivost i efikasnost su suštinski zahtevi za saobraćajnu infrastrukturu budućnosti. Program CityTop je ekonomičan u planiranju i ugradnji i primer u kvalitetu, a takođe u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 124.CityTop nudi optimalna rešenja za probleme poznate iz prakse, kao što su težina, rukovanje, habanje i spojevi sa malterom. Sa sofisticiranim karakteristikama proizvoda kao što su mala težina poklopaca i rešetki, zaključavanje bez održavanja, umetci u ramu za umanjenje buke, vizuelno privlačan dizajn površina, nudimo proizvode najvišeg standarda.

ACO CityTop šaht poklopci

 Karakteristike:
  • Bez buke uz pomoć PEWEPREN uložaka u ramu
  • Dostupan za kupovinu i jednostavan za korišćenje, zahvaljujući poklopcu sa bezvijčanom bravom bez održavanja, od plastike otporne na habanje
  • Šaht poklopac u skladu sa SRPS EN 124
  • Poklopac i okvir od nodularnog livenog gvožđa EN-GJS ili opciono sa ramom u kombinaciji sa betonom BEGU

Ram tip Fix

Ugrađuje se direktno na konstrukciju šahte i predstavlja bestseler u oblasti izgradnje puteva. Otvori u flanši rama pružaju mogućnost učvršćivanja za konstrukciju šahta u toku ugradnje. Ram sa flanšom tip Fix je optimalno rešenje za različite zahteve u sektoru infrastrukture.

Ram tip Lift (BEGU)

Kombinacija livenog gvožđa i betona već duže vreme je dokazano rešenje u oblasti standardnih instalacija šaht poklopaca. Beton koji se koristi za konstrukciju rama odgovara najvišim zahtevima i uslovima izloženosti mrazu i solima za odleđivanje.  

Osiguravanje poklopca od pomeranja u ramu

ACO osigurava poklopac od pomeranja u ramu usled saobraćajnog opterećenja, u zavisnosti od materijala poklopca. Poklopci od nodularnog livenog gvožđa su osigurani protiv pomeranja u ramu uz pomoć specijalnog zaključavanja izvedenog od poliuretana izuzetno otpornog na habanje.

TOP