ACO Srbija i Crna Gora

  • Nezapaljivi
  • Izolacija zvuka < 22dB
  • Dugotrajni
  • Potpuno reciklirajući
  • Istog koeficijenta širenja kao i beton

  • Garažni slivnici testirani prema DIN EN 1253-2
  • Izrađen od livenoog gvožđa
  • Klasa materijala A1
  • Bez ili sa sifonom
  • Za priključak na SML cev, testiran prema DIN 19522 / DIN EN 877
TOP