ACO poklopci za ispunu

  • ACO poklopci za ispunu betonom
  • Za primenu unutar objekta
  • Završna obloga keramika, beton, premazi
  • Aluminijum, nerđajući ili pocinkovani čelik

  • ACO poklopci za ispunu kamenom ili pločnikom
  • Za primenu oko objekta (trgovi, urbane zone)
  • Nerđajući ili pocinkovani čelik

  • ACO poklopci sa punom pokrivnom pločom
  • Za industrijske prostore
  • Aluminijum, nerđajući ili pocinkovani čelik
TOP