Poklopci za specijalne namene

 • Veliki izbor veličine svetlog otvora za teška opterećenja
 • Poklopci sa hidrauličkim mehanizmom pri otvaranju
 • Mogućnost biranja završne obloge
 • Višedelni poklopci sa izvadivim traverzama u velikim dimenzijama

 • Pogodni usled povratnog toka usled padavina
 • Jednostavno korišćenje
 • Ekonoomično održavanje


 • Poklopac okna za tunele i saobraćajnice visokog intenziteta i brzine prometa
 • Velika masa poklopca
 • Vijčano zaključavanje u tri tačke
 • Zaštita vijčanog zaključavanja kompozitnim čepovima i zaptivkama
 • Okrugli rebrasti okvir za sidrenje i sa priključcima za ugradnju direktno u beton

TOP