ACO Srbija i Crna Gora

Zahvaljujući inovativnoj modularnoj izradi moguće je izvesti slivnike sa tačnim položajem izliva prema situaciji na gradilištu. Sistem je kompletiran slivnim rešetkama MultiTop za klase opterećenja C250 i D400. Korišćenjem ACO Combipoint PP ne moraju se izvoditi spojnice od maltera, koje često sa sobom donose skupe sanacije. Rasterećenje težine osigurava se teleskopskim principom spoja slivne rešetke i slivnika.

 

ACO Combipoint PP

 
ACO Ulični slivnici Combipoint PP -
Fleksibilan i lagan sistem odvodnjavanja puteva
 
  •  Lagan

Mala težina je prenost pri izgradnji sistema odvodnjavanja puta. Materijal polipropilen obezbeđuje uštedu, tako što značajno skraćuje vreme slaganja i uklapanja elemenata i pri tome ne zahteva mehanizaciju za prenošenje elemenata slivnika.

  •  Maksimalno uklopiv

Kraći, duži, sa ili bez taložnika - svi željeni oblici slivnika mogu biti ostvareni brzo uz korišćenje Combipoint PP modularnog sistema. Logika je ista kao kod slaganja betonskih elemenata prema DIN 4052.

 
  • Okretan

Okrugli donji delovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i rešetke slivnika.

  • Pod nagibom

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu (moguće je ostvariti nagib i do 10%).

  • Teleskopsi

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

  • Vododihtujući

Vodootpornost do 0,5 bara u skladu sa DIN4060, zahvaljujući integrisanoj EPDM zaptivci.

Combipoint PP elementi

 
Modularni sistem omogućava međusobno povezivanje 6 elemenata u različitim verzijama: duge/kratke jedinice, sa taložnikom ili bez taložnika, veličine rešetke 300x500, kao i 500x500.
 

Mogući oblici tela slivnika

 

Rešetke Combipoint PP, ravne i konkavne

 

ACO CC Combipoint PP ugradnja

TOP