ACO Srbija i Crna Gora

 • Kanal za linijsko odvodnjavanje dvorišta i terase
 • Za prelazak automobila
 • Izrađen od polimer betona
 • Bezvijčano zaključavanje rešetke
 • Pokrivne rešetke od livenog gvožđa, plastike, pocinkovanog ili nerđajućeg čelika

 • Kanal za linijsko odvodnjavanje dvorišta i terase
 • Za prelazak automobila
 • Izrađen od polipropilena
 • Bezvijčano zaključavanje rešetke
 • Pokrivne rešetke od livenog gvožđa, plastike, pocinkovanog ili nerđajućeg čelika

 • Kanal za linijsko odvodnjavanje dvorišta i terase
 • Za prelazak automobila
 • Izrađen od polimer betona ili polipropilena
 • Bezvijčano zaključavanje rešetke
 • Pokrivne rešetke od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika

 • Kanal sa bočnim perforacijama za odvodnjavanje fasada i terasa
 • Za pešačko opterećenje
 • Izrađen od pocinkovanog ili nerđajući čelik
 • Bezvijčano zaključavanje rešetke
 • Pokrivne rešetke iz pocinkovannog ili nerđajućeg čelika
TOP