Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tuneli Šarani, Savinac i Brđani Koridor 11

Kao neizostavni deo u kreiranju moderne saobraćajne infrastrukture, posebno mesto zauzimaju tuneli. Njihovo projektovanje i izgradnja zahteva poseban fokus na sigurnost prilikom korišćenja, zaštitu u slučaju požara, ali i niske troškove tokom održavanja.

Kao prvi tuneli u Srbiji sa profesionalnom tunelskom odvodnjom i svim ispoštovanim EU standardima mogu se izdvojiti tuneli Šarani, Savinac i Brđani na koridoru 11. Kompanija ACO sa ponosom može da kaže da se svojim učešćem na ovom projektu, pored efikasnog rešenja za odvodnjavanje ovih tunela sa ACO ProTunnel tunelskim kanalima, postarala i za njihovu protivpožarnu zaštitu sa ACO ventilskim oknima i posebno adaptiranim ACO Securat alarmnim sistemom u slučaju požara. Kao veoma bitan faktor za zaštitu životne sredine izdvaja se i ACO Oleopator CE separator lakih naftnih derivata koji svojim radom sprečava štetne materije da dođu u zemlju koja se nalazi u blizini ove saobraćajnice.