Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Prekršajni sud, Pančevo

Izgradnjom nove zgrade pravosudnog organa, Prekršajnog suda, Pančevo dobija savremeno arhitektonsko zdanje koje sjedinjuje namenu objekta i estetiku.

Više o samom projektu i izazovima možete pročitati ovde

U ovaj objekat, ugrađen je proizvod kompanije ACO - separator lakih naftnih derivata koji će sprečiti nečistoće sa parkinga i prilaza da uđu u zemlju i time sačuvati kvalitet podzemnih voda koje okružuju zgradu.

Isporučeni proizvodi: