Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

GTC Green Heart poslovni centar

Kao objekat sa misijom da se poslovni prostor učini što humanijim i prijatnijim za boravak, poslovni kompleks Green Heart u Beogradu predstavlja jedinstveno arhitektonsko rešenje koje spaja moderan dizajn i prirodu.

Upravo zbog rešenja koje podrazumeva veliku pokrivenost zelenim površinama, kompanija ACO je obezbedila ACO XtraDrain kanale za odvodnjavanje, specijalno namenjene efikasnom odvodnjavanju otvorenih površina, koji se zbog svog inovativnog dizajna uklapaju u okolinu bez narušavanja njene estetske skladnosti.

Pored toga, kompanija ACO sa ponosom može da kaže da je u sklopu svog sistemskog pristupa upravljanju površinskim vodama i vodama unutar objekata, za ovaj objekat obezbedila i odvodnjavanje terasa sa proizvodom Profline u ukupnoj dužini većoj od 1,3 km, kao i garažnog prostora.