Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Belgrade Waterfront plot 18

Belgrade Watefront plot 18, kao naselje koje je prilikom projektovanja poseban akcenat stavilo na pogled koji će budući stanari imati, jer kako i sami kažu, ono što vidimo kroz prozore našeg doma definiše našu svakodnevnicu, velika pažnja je posvećena i vizuelnom uređenju njegove okoline.

Bitan faktor za sigurno uređenje okoline dovodi se u direktnu vezu i sa odvodnjavanjem, gde su rešenja kompanije ACO još jednom našla svoju ulogu. Sa kanalima za linijsko odvodnjavanje Euroline, Multiline i XtraDrain koji se vizuelno potpunosti uklapaju u okolinu, pogled i okolina stanara Beograda na vodi će biti zaštićeni od površinskih voda, dok će se separatori lakih naftnih derivata ACO Oleopator-P i ACO Coalisator garažni separator, postarati da odvodnjavanje bude bezbedno i po životnu sredinu.