ACO Srbija i Crna Gora

Autoputevi

ACO Vam nudi kompletno rešenje za drenažu autoputeva. Pored tačkastog i linijskog odvodnjavanja, vodimo računa i o tretmanu površinskih voda.

ACO Monoblock

 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u crnoj boji

ACO SK Kanali

 • Kanal od polimer betona sa rešetkom za velika opterećenja
 • Proizvodi se u četiri nominalne širine 
 • Zaštitni rub i rešetka od livenog gvožđa
 • Klasa opterećenja do F900, prema SRPS EN 1433
 • Powerlock sistem zaključavanja  rešetke
TOP