Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Usluge stručnjaka - ACO Servis

ACO servisni lanac – jer kvalitet ne prestaje sa proizvodom

Kao jedni od svetskih lidera u razvoju i proizvodnji inovativnih rešenja u oblasti upravljanja vodama, mi smo pre svega stručnjaci za odvodnjavanje. Srećni smo što naše obimno stručno znanje stavljamo na raspolaganje našim partnerima i saradnicima (arhitektama, projektantima, distributerima…). Ne samo da Vam olakšavamo svakodnevni rad, već i dugoročno obezbeđujemo kvalitet i prednost ACO rešenja.

Informacije i obuka

Planiranje i optimizacija

Saveti, podrška i obuka

Kontrola i održavanje

Spektar usluga ACO Servisa

Od zavarivanja podeljenih separatora direktno na gradilištu, preko završne montaže komponenti sistema, kontrole, održavanja i popravke do modernizacije i korekcije sistema - sa ACO dobijate sve u jednom. Visok kvalitet usluge profesionalaca ACO servisa garantuje vam najveću operativnu pouzdanost uz visoku transparentnost troškova kroz standardne usluge. Trajno pouzdan rad sistema može se obezbediti samo uz pravilno i redovno održavanje.

Kontrola je zasnovana na odgovarajućim SRPS EN standardima:

Separatori masti

 • prema SRPS EN 1825-2
 • interval održavanja: najmanje jednom godišnje

Separatori lakih naftnih derivata

 • prema SRPS EN 858-2
 • interval održavanja: najmanje svakih šest meseci

Postrojenja za prepumpavanje

 • prema SRPS EN 12056
 • interval održavanja:
 1. kvartalno za sisteme u javnom / komercijalnom sektoru
 2. polugodišnje za sisteme u stambenim zgradama
 3. godišnje za sisteme u porodičnim kućama

Zaštita od povratnog toka

 • prema SRPS EN 13564
 • interval održavanja: najmanje svakih šest meseci

Portfolio usluga

Separatori masti (samostojeći za unutrašnju ugradnju i za spoljašnju ugradnju) | Separatori lakih naftnih derivata (samostojeći za unutrašnju ugradnju i za spoljašnju ugradnju)

 • prvo pokretanje
 • održavanje
 • kontrola
 • popravka
 • modernizacija

Procesna tehnologija | Samostojeća prepumpna postrojenja | Protivpovratne klapne

 • prvo pokretanje
 • održavanje
 • popravka
 • modernizacija

Prepumpna okna

 • završno sastavljanje komponenti
 • prvo pokretanje
 • održavanje
 • popravka
 • modernizacija

Naše usluge, Vaša korist

ACO obezbeđuje sigurnost i efikasnost sa sistemima za efikasno i održivo odvodnjavanje kako u zatvorenom tako i na otvorenom. ACO separatori masti i lakih naftnih derivata, kao i sistemi pumpi i protivpovratnih klapni, nude efikasnu zaštitu.

Profesionalna završna montaža komponenti i puštanje u rad celog sistema garantuje da je novi sistem optimalno prilagođen od prvog dana i da radi efikasno od samog početka.

Usluge

 • Završna montaža komponenti za podzemne pumpne stanice
 • Provera profesionalne montaže ugrađenih sistema
 • Provera funkcije pumpi i provera podešenih parametara
 • Provera hidrauličnih i električnih priključaka
 • Primopredaja operativnog sistema
 • Uputstvo za operatera (rukovaoca) postrojenja

Redovno održavanje u skladu sa standardima

Profesionalni pregled sa ACO paketom usluga

Operateri (rukovaoci) sistema za upravljanje otpadnim vodama i separatorima moraju poštovati zahteve kontrole. Održavanje mora da se obavlja godišnje, svakih šest meseci ili kvartalno od strane stručnjaka. Kontrola separatora lakih naftnih derivata ili masti mora se izvršiti, na primer, pre nego što se prvi put pusti u rad, a zatim u redovnim intervalima ne dužim od pet godina.

Garancija se zadržava samo ako su obavezne kontrole u potpunosti ispoštovane. Ovo je takođe obično obavezan uslov za vaše sopstveno osiguranje.

Sa ACO servisnim paketom, optimalno ste zaštićeni i uvek ste dobro savetovani od strane ACO servisnih profesionalaca o testovima, održavanju i popravkama u skladu sa standardima.

Ne samo da imate veoma visok nivo operativne pouzdanosti, već imate i koristi od revizija i modernizacije koje se sprovode kao deo razvoja našeg proizvoda.

Održavanje od strane stručnjaka

Održavanje u skladu sa standardima mogu obavljati samo stručnjaci. Zaposleni i partneri ACO Servisa koji imaju potrebne kvalifikacije i specijalistička znanja smatraju se stručnim. ACO servisni profesionalci (stručnjaci) uvek će vam rado pomoći i savetovati vas.

Usluge

 • Održavanje u skladu sa standardima i očuvanje vrednosti
 • Saveti o popravkama i modernizacija
 • Efikasno upravljanje i održavanje
Redovni radovi održavanja i servisiranja
ACO Prepumpna okna - check listpdf
ACO Samostojeći prepumpni uređaji - check listpdf
ACO PPOV - check listpdf
ACO Preporuke za održavanje separatora mastipdf

Svi sistemi separatora moraju biti podvrgnuti kontroli pre puštanja u rad, a zatim u redovnim intervalima ne dužim od 5 godina. Uz kontrolu*, treba obezbediti dokaz da sistem može da se koristi do sledeće kontrole:

 1. da se može pravilno upravljati
 2. da je u potpunosti funkcionalan zbog redovnog održavanja
 3. da je adekvatno dimenzionisan
 4. da ispunjava vodoprivredne uslove i
 5. da odgovara stanju tehnike

Rezultate generalne kontrole stručnjaci ACO servisa jasno i razumljivo predstavljaju u detaljnom izveštaju sa foto dokumentacijom.

Usluge

 • Provera sistema u pogledu njegovog stanja i ispravnog rada
 • Ispitivanje curenja
 • Priprema detaljnog izveštaja o ispitivanju

*Sprovođenje i sadržaj kontrole regulisani su SRPS EN 1825-2 za separatore masti i SRPS EN 858-2 za separatore lakih naftnih derivata

Profesionalci ACO servisa su brzo na licu mesta

Nažalost, uvek može doći do oštećenja. Vaš separator ne radi kako treba ili je začepljen, pumpe u postrojenju za podizanje otpadnih voda ili pumpnoj stanici prestaju da rade. Stoga bi trebalo da se zaštitite u slučaju predstojećih popravki tako što ćete kontaktirati profesionalce ACO servisa. Pomoć će vam tada brzo biti u vidu ACO servisnih tehničara. U većini slučajeva, popravke se izvode odmah na licu mesta. Zahvaljujući gustoj mreži servisnih partnera, garantujemo trenutno rešavanje problema, a potrebne rezervne delove obično donosi ACO serviser!

Rezervni delovi

ACO originalni rezervni delovi su obično brzo dostupni. Zbog decentralizovanog skladištenja kod naših ACO servisnih partnera, potrebni delovi su obično dostupni. Iskoristite kompetentnost proizvođača kada su u pitanju rezervni delovi ili priprema kompletnog plana popravke i konverzije.

Stručnjaci ACO servisa će vas rado posavetovati.

Usluge

 • Brza dostupnost zahvaljujući decentralizovanim skladištima u ACO servisnih partnera
 • Sigurnost kroz veliko, centralno skladište rezervnih delova
 • Kompetentni saveti o rezervnim delovima od profesionalaca ACO servisa

Zahtev za izlazak na teren

*Napomena: Ako se zahtev odnosi na reklamaciju / defektažu ACO proizvoda gde se kasnije ustanovi da je oprema ispravna I u funkciji, ili ugrađena i korišćena suprotno preporuci proizvđača, ili je van garantnog roka, izlazak na teren će podrazumevati troškove prema standardnom ACO Servisnom cenovniku, koji će ići na račun kompanije koja je uputila zahtev.

Molimo Vas da popunjen, potpisan i overen zahtev pošaljete na faks 022 811 590 ili skenirano na mail servis@aco.rs

Popunite pdf zahtev

Online popunjavanje zahteva

Posebni zahtevi

Napomena

Ako se zahtev odnosi na reklamaciju / defektažu ACO proizvoda gde se kasnije ustanovi da je oprema ispravna i u funkciji, ili ugrađena i korišćena suprotno preporuci proizvođača, ili je van garantnog roka, izlazak na teren će podrazumevati troškove prema standardnom ACO Servisnom cenovniku, koji će ići na račun kompanije koja je uputila zahtev.

Saglasan sa uslovima

Važno

Polja označena * su obavezna za popunjavanje.
Slanjem online zahteva neopozivo prihvatate uslove izlaska na teren

Molimo Vas da popunjen, potpisan i overen zahtev pošaljete na faks 022 811 590 ili skenirano na mail servis@aco.rs

*Napomena: Ako se zahtev odnosi na reklamaciju / defektažu ACO proizvoda gde se kasnije ustanovi da je oprema ispravna I u funkciji, ili ugrađena i korišćena suprotno preporuci proizvđača, ili je van garantnog roka, izlazak na teren će podrazumevati troškove prema standardnom ACO Servisnom cenovniku, koji će ići na račun kompanije koja je uputila zahtev.

Popunite pdf zahtev

Ugovor o održavanju

BASIC PAKET

ACO usluge u paketu

 • Provera opšteg stanja i kontrola sistema
 • Vizuelni pregled funkcionalno relevantnih komponenti u pogledu korozije, habanja i opšteg stanja sistema
 • Dokumentovanje rezultata kontrole u izveštaju o stanju

Ugovor o održavanju

COMFORT PAKET

ACO usluge u paketu

 • Sve usluge iz Basic paketa
 • Putni troškovi
 • Čišćenje sistema (organizaciju, implementaciju i nadoknadu odlaganja vrši kupac u slučaju sistema separatora)
 • Održavanje sistema u skladu sa standardima prema individualnom planu održavanja
 • Mali i zaptivni materijali do vrednosti od 25,00 € bez PDV-a po sistemu koji se servisira
 • Dokumentovanje rezultata u izveštaju o održavanju

Ugovor o održavanju

PREMIUM PAKET

ACO usluge u paketu

 • Sve usluge iz Comfort paketa
 • Bezbednosna provera i popravka sistema kroz isporuku i ugradnju habajućih delova, na osnovu namene

 • Dokumentovanje rezultata u jednom detaljnom izveštaju o stanju

 • Vraćanje ciljnog stanja sistema, a u slučaju neophodnih popravki - opciono u roku od 48 sati

Servis
Zahtev za izlazak na terenpdf
Zapisnik o izlasku na terenpdf
Servisni izveštajpdf
Check list - ACO Prepumpna oknapdf
Check list - ACO Prepumpna okna puštanje u radpdf
Check list - ACO Samostojeći prepumpni uređajipdf
Check list - ACO PPOVpdf
ACO Preporuke za održavanje separatora mastipdf

Zapisnik o izlasku na teren

Online zapisnik o izlasku na teren popunjava isključivo predstavnik kompanije ACO.

Online popunjavanje zapisnika

Posebni zahtevi

Važno: Polja označena * su obavezna za popunjavanje.

Servis i asistencija pri ugradnji

Nenad Ilić

Application Engineer

+381 62 469 013

e-mail: ilic@aco.rs