ACO Srbija i Crna Gora

Parking površine

Javne, gradske ili privatne parking površine ispred zgrada obično su visoko prometne.

Otvorene parking površine su pod uticajem vremenskih uslova, vozilima različitih klasa opterećenja i vrlo često područja sa visokim rizikom od vandalizma. ACO nudi široku paletu proizvoda za linijsko odvodnjavanje, separatore naftnih derivata i sisteme za infiltraciju otvorenih parking površina.


 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u crnoj boji

 • Kanal od polimer betona sa pokrivnom rešetkom
 • Proizvodi se u šest nominalnih širina 
 • Tela kanala u kontinuiranom ili kaskadnom padu
 • Klasa opterećenja od A15 do D400
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki u četiri materijala izrade
 • Rasveta za kanale: Sideline, Eyeleds, Lightpoint

 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimer betona
 • Klasa opterećenja D400, prema SRPS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje

 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Pet varijanti šlic ulivnih rubova za različita polja primene
 • Klase opterećenja A15 - F900
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Visoka hidraulička efikasnost i kapacitet skladištenja

 • Ulični slivni poklopac
 • Otporan na vandalizam
 • Protivklizna rešetka za optimalnu sigurnost
 • Bezvijčano učvršćenje poklopca
 • Mogućnost izgleda poklopca prema specifičnom zahtevu kupca

 • Poklopci za ispunu kamenom ili pločnikom
 • Za primenu oko objekta (trgovi, urbane zone)
 • Vodonepropusni i mirisonepropusni
 • Nerđajući ili pocinkovani čelik

 • Separatori od armiranog betona ili plastike
 • Raznolikost u veličinama za sve namene
 • Opcije i pribori za lako održavanje

 • Modularni ulični PP slivnik sa liveno gvozdenom rešetkom
 • Elementi podesivi po visini, veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrisane EPDM zaptivke

 • Visoka nosivost
 • Stabilnost bez korišćenja spojnica
 • Pojednostavljeno skladištenje i manipulacija vode
 • Mogućnost pristupa za održavanje sistema
 • Visok koeficijent korisnog volumena
 • Kontrola širenja mulja

 • Kontroliše protok pražnjenja u vodotokove ili kanalizacione mreže
 • Obezbeđuje predvidljivu kontrolu
 • Smanjuje rizik od blokade
 • Smanjuje potrebu za održavanjem
 • Otporan na koroziju
 • Jednostavna instalacija 
TOP