Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ušće Tower Two

Poslovni prostor Ušće Tower Two pruža panoramski pogled na prestonicu što mu daje jedinstvenu prednost u odnosu na druge poslovne prostore. Lociran na ušću Save u Dunav, ovaj objekat je jedina zgrada sa decentralizovanim sistemom prirodne ventilacije koji je integrisan u fasadu.

Kako bi ceo objekat i njegovi prilazi sačuvali funkcionalnost i bili zaštićeni od površinskih voda tokom cele godine, postarala su se rešenje kompanije ACO.