Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Trg Republike

Urbano formiranje Trga republike u Beogradu počelo je davne 1882 godine, kada je izgrađen spomenik knezu Mihailu i od tada se on zadržava kao centralna tačka starog dela Beograda.

Prilikom rekonstrukcije trga, zbog njegove velike slivne površine i pada sa samo jedne strane, sistemi za odvodnjavanje su morali da budu fabrički izrađeni po meri sa posebnom visinom kako bi se uklopili u zadate zahteve.

Kompanija ACO sa ponosom može da kaže da je sa svojim, specijalno izrađenim po meri rešenjima, ACO Multiline sa SlotTop rešetkom, Qmax kanalom i TopTek paving poklopcima, obezbedila sigurno odvodnjavanje Trgu republike koje se potpuno uklapa u njegov nov izgled.