Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Lesnina XXXL

Na pitanje, “Šta je zajedničko za trkačku stazu Formule 1 i utovarnu rampu novog objekta Lesnina u Novom Sadu”, odgovor je, “ACO DRAIN®Monoblock® RD kanal” - monolitni sistem linijskog odvodnjavanja razvijen da zadovolji najviše standarde sigurnosti i izdržljivosti.

Ovi Monoblock kanali proizvedeni su za primenu u objektima velikog dinamičkog opterećenja bilo da je u pitanju velika brzina ili veliki teret. Svi delovi kanala izrađeni su od materijala koji je otporan na koroziju, vodonepropusan, otporan na oštećenja usled ekstremnih uslova, hemikalija kao i na delovanje agresivnih materija.

Isporučeni proizvodi: