Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Klinički centar Srbije

Prilikom rekonstrukcije Kliničkog centra Srbije, saobraćajnog pristupa i izgradnje parkirališta, kao i uređenje platoa ispred nove zgrade Urgentnog centra, najveće i najsavremenije opremljene zdravstvene ustanove, ugrađeni su proizvodi kompanije ACO za efikasno i sigurno odvodnjavanje.