Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Beton hala

30-tih godina prošlog veka, kao Carinski magacinski prostor, Beton hala je predstavljala epicentar industrijske zone Beograda. Danas, sa velikim brojem komercijalnih objekata, restorana i noćnih klubova, Beton hala i njeno šetalište predstavlju centar gastronomskog i noćnog života novog centra starog Beograda.

Svi objekti koji se tu nalaze, zajedno sa šetalištem, koliko god se vizuelno među sobom razlikovali, čine jedinstvenu celinu koju nazivamo Beton hala. Baš iz ovog razloga je prilikom nedavne rekonstrukcije šetališta, kompanija ACO ugradila revizione poklopce ACO TopTek Paving, koji se savršeno uklapaju u okruženje i time ni na koji način, vizuelno, ne narušavaju tu celinu.