Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

BEO Shopping centar

Terase predstavljaju jedan od omiljenih delova posete svakom tržnom centru. Imajuću ovo na umu, novootvoreni BEO shopping centar postarao se da kao deo autentičnog iskustva koje pruža svojim posetiocima ne izostavi ni ovaj bitan element.

Kako bi posetioci bili u mogućnost da uživaju u ovom delu tržnog centra tokom cele godine, sigurni od površinskih voda, ugrađen je Profiline kanal za linijsko odvodnjavanje terasa kompanije ACO. A kako bi i podzemne vode koje okružuju objekat bile zaštićene od štetnih materija, ugrađeni su separatori masti, kao i separatori lakih naftnih derivata.