Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Air Serbia ketering

Kuhinje za moderne usluge keteringa, pored kvalitetnih namirnica, znanja i umeća kuvara, zahtevaju i veliku brzinu u pripremi obroka. Kako bi se ovo omogućilo na bezbedan način, neophodno je kvalitetno rešenje za odvodnjavanje i tretman otpadnih voda.

Kompanija ACO razvila je potpuno higijenski dizajn rešenja za odvodnjavanje, bez oštrih uglova i kritičnih mesta za zadržavanje bakterija, čime se smanjuje rizik od kontaminacije namirnica, povećava sigurnost radnika i olakšava čišćenje kuhinje.

Kako bi podigli kvalitet kuhinje na najviši nivo u objektu AIR Serbia keteringa ugrađeni su ACO Inox box kanali, ACO Inox slivnici i ACO TopTek poklopci.