ACO Srbija i Crna Gora

 ACO StormBrixx je jedinstven i inovativan podzemni modularni sastav od plastike koji se koristi za upravljanje atmosferskim vodama (prikupljanje, zadržavanje i spuštanje u kontrolisanom vremenskom periodu). StormBrixx se može koristiti sam ili kao deo ACO sistemskog lanca upravljanja površinskim vodama.

 

ACO Stormbrixx

Spojni elementi olakšavaju spajanje i poravnavanje elemenata rezervoara kada je u pitanju jedan ili više nivoa ACO StormBrixx sistema.
Elementi ćelija rezervoara mogu biti presečeni na pola kako bi se prilagodili konfiguraciji rezervoara
Gornji pokrivni paneli izrađeni od recikliranog polipropilena, dodaju se na gornji površinski sloj sistema kako bi osigurali čvrst vertikalni oslonac za materijal koji pokriva rezervoar.
Inspekcioni otvor prečnika 225 mm, omogućava pristup CCTV kamerama i opremi za čišćenje pod pritiskom, sa površine, različitim zonama i nivoima rezervoara.
Bočni paneli izrađeni od recikliranog polipropilena, daju bočnu potporu rezervoaru u odnosu na okolno tlo, omogućavaju laku manipulaciju i brzu instalaciju
Elementi sistema se uklapaju jedan u drugi vezom na preklop, formirajući osnovnu jedinicu rezervoara
Bočni zidovi rezervoara obezbeđuju dodatnu bočnu podršku i formiraju unutrašnji taložnik za pesak i krupni otpad
Otvori na panelima obezbeđuju maksimalnu ispunjenost

Pristupni kanal omogućava čistu putanju za inspekcione kamere i čišćenje pod pritiskom

Infiltracija ima za cilj da vodu prikupljenu u toku nekog olujnog događaja polako upusti u porozne slojeve tla. Taj proces podrazumeva taloženje, biorazgradnju i prečišćavanje vode.

 

Prednosti:

 • Sistem plitke ugradnje koncipiran da se iskoristi što veća kontaktna površina čime se povećava stopa infiltracije u zemlju i time smanjuje potreban retenzijskii volumen
 • Patentirani sistem spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sistema
 • Mogućnost kontrole širenja mulja, odnosno njegova zadržavanja u sistemu, inteligentnom upotrebom geotekstila − izradom sedimentacijskih komora
 • Uklanjanje mulja iz sistema koji ugrožava njegovu funkcionalnost (smanjuje propusnost) obavlja se bez kopanja i drugih građevinskih intervencija
 • Glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljenog mulja iz sistema (njegovo ispiranje)
 • Inspekcijski blok se može upotrebiti kao taložnik integrisan u sistem
 • Mogućnost priključenja cevi do DN 200 direktno u blokove, a do DN 400 u inspekcijski blok
 • Inspekcijski blok omogućava pristup opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje pod pritiskom
 • Jednostavan pristup sistemu
 • Inspekcijski priključci profila DN 150 pružaju inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje jednostavan i ekonomičan pristup sistemu
 • Otvorena struktura sistema (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz ceo sistem
 • Konstrukcija polublokova sa inspekcijskim “magistralama” prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih uglova na kojima se kamere mogu zaglaviti
 • Skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja znatno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi time znatno smanjujući potreban prostor za skladištenje
 • Oblik sistema prilagođavamo prostoru koji imamo na raspolaganju.


Retenzija ima za cilj smanjenje vršnog proticaja, tako što se voda prikupljena za vreme olujnog događaja ispušta polako i kontrolisano u toku dužeg vremenskog perioda.

 

Prednosti:

 • Patentirani sistem spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sistema
 • Inspekcijski blok omogućava opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje pod pritiskom
 • Jednostavan pristup sistemu
 • Inspekcijski priključci profila DN 150 inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje pružaju jednostavan pristup sistemu
 • Otvorena struktura sistema (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz ceo sistem
 • Konstrukcija polublokova sa inspekcijskim “magistralama” prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih uglova na kojima se kamere mogu zaglaviti
 • Oblik sistema prilagođavamo prostoru kojim imamo na raspolaganju
 • Skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja znatno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi pa je time potreban prostor za skladištenje znatno manji
 • Mogućnost kontrole mulja u sistemu izradom sedimentacijskih tunela i upotrebom geotekstila
 • Glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljenog mulja iz sistema (njegovo ispiranje)


ACO StormBrixxpdf
TOP