ACO Srbija i Crna Gora

ACO CityTop Bituplan

 • Amortizujuća ispuna integrisana u okvir
 • Ne postoji kontakt između rama šaht poklopca i šahta
 • Bez osetljive spojnice 
 • Rasterećenje kanalizacionog okna od prekomernog pritiska
 • Smanjenje buke i pojave pukotina u asfaltu
 • Fleksibilna visina ugradnje 170 - 230 mm

ACO CityTop Lift i Fix

 • Mogućnost kombinovanja nekoliko vrsta okvira i poklopaca
 • Mogu se koristiti i kao poklopci za ACO separatore
 • Ekonomičan
 • Dugovečan
 • Jednostavna ugradnja
 • Mala težina

ACO SAKU kompozitni poklopci

 • Poklopac okna od polipropilena za privatne rezidencije
 • Mala masa poklopca
 • Lagano i sigurno rukovanje

Poklopci specijalne namene


Poklopci za ispunu

TOP