ACO Srbija i Crna Gora

ACO Spin slivnici za ravne krovove sakupljaju vodu sa krovnih površina, višespratnih parkirališta, zelenih krovova i terasa. Voda se odvodi gravitacijski preko zasebnog sistema slivnika i cevi. Za ovu primenu uvek se koriste slivnici bez sifona za miris. Slivnici za ravne krovove su proizvedeni od livenog gvožđa i koriste sa  sa loptastim rešetkama klase H na neprohodnim krovovima sa šljunkom, ili sa pokrivnim rešetkama klase K3, L15 i M125 na krovovima koji se koriste kao terase ili parkirališta. Svi elementi izrađeni su prema SRPS EN 1253-2, i spadaju u klasu A1 negorivih materijala.

 

ACO Spin slivnici od livenog gvožđa

ACO Spin slivnici od livenog gvožđa visoke efikasnosti za ravne krovove, terase, krovne parkinge i zelene krovove koriste se za gravitaciono odvodnjavanje atmosferskih voda. Prikupljena voda se odvodi preko sistema unutrašnjih cevi.

Slivnici visoke efikasnosti sa flanšom za uklještenje hidroizolacije bez sifona, koriste se za efikasno gravitaciono odvodnjavanje krovova. ACO Spin slivnici se proizvode u nominalnim veličinama od DN70, DN100, DN125 i DN150 u jednodelnoj ili dvodelnoj izradi.

Dodatni elementi su izolaciona tela i grejači.

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Roof drainage

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Roof drainage

Ekstenzivno ozelenjavanje


Intenzivno ozelenjavanje

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Green roof drainage

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Parking deck floor gullies

TOP