ACO Srbija i Crna Gora

Prilikom planiranja modernih balkona i terasa potrebna su različita rešenja zavisno od specifičnosti situacije sa instalacijama. Iz tog razloga su ACO balkonski i terasni slivnici inteligentno konstruisani kao modularni sistem.

 

ACO balkonski slivnici od nerđajućeg čelika

Sve počinje sa telom slivnika: zavisno od modela, postoje tela slivnika sa vertikalnim ili horizontalnim izlivom. Takođe zavisno od modela, telo slivnika može se kombinovati sa srednjim elementima kao i celim nizom gornjih delova koji pružaju najbolje rešenje odvodnjavanja za svaku strukturu poda.

Slivnici za balkone i terase od nerđajućeg čelika podeljeni su u četiri glavne grupe proizvoda:

  • Pojedinačni ili direktni slivnici (za spajanje više balkona)
  • Telo slivnika sa ili bez toplotne izolacije
  • Sa prirubnicom za lepljenje ili uklještenje hidroizolacije
  • Sa horizontalnim ili vertikalnim izlivom

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Balcony terrace gullies

TOP