ACO Combipoint PP sistem je kompletiran slivnim rešetkama MultiTop za klase opterećenja C250 i D400. Zahvaljujući inovativnoj modularnoj izradi moguće je izvesti slivnike sa tačnim položajem izliva prema situaciji na gradilištu. Korišćenjem ACO Combipoint PP ne moraju se izvoditi spojnice od maltera, koje često sa sobom donose skupe sanacije. Rasterećenje težine osigurava se teleskopskim principom spoja slivne rešetke i slivnika.

ACO Combipoint PP

ACO Ulični slivnici Combipoint PP -
Fleksibilan i lagan sistem odvodnjavanja puteva
  • Lagan

Mala težina je prenost pri izgradnji sistema odvodnjavanja puta. Materijal polipropilen obezbeđuje uštedu, tako što značajno skraćuje vreme slaganja i uklapanja elemenata i pri tome ne zahteva mehanizaciju za prenošenje elemenata slivnika.

  • Maksimalno uklopiv

Kraći, duži, sa ili bez taložnika - svi željeni oblici slivnika mogu biti ostvareni brzo uz korišćenje Combipoint PP modularnog sistema. Logika je ista kao kod slaganja betonskih elemenata prema DIN 4052.

  • Okretan

Okrugli donji delovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i rešetke slivnika.

  • Pod nagibom

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu (moguće je ostvariti nagib i do 10%).

  • Teleskopsi

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

  • Vododihtujući

Vodootpornost do 0,5 bara u skladu sa DIN4060, zahvaljujući integrisanoj EPDM zaptivci.

Combipoint PP elementi

Modularni sistem omogućava međusobno povezivanje 6 elemenata u različitim verzijama: duge/kratke jedinice, sa taložnikom ili bez taložnika, veličine rešetke 300x500, kao i 500x500.


Mogući oblici tela slivnika


Rešetke Combipoint PP, ravne i konkavne

ACO CC Combipoint PP ugradnja

TOP