ACO Coalisator CRB je samostojeći koalescentni separator lakih naftnih derivata od PEHD-a sa ili bez integrisanog taložnika

ACO Coalisator CRB

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Tabela 1 - separatori

NOMINALNA VELIČINA NS33366
Taložnik SF (l)03006006001200
T (mm)340325450400400
C (mm)56758710259671087
L (mm)5811506144018132160
B (mm)581581581770770
Zapremina izdvojenog ulja (l)606032129129
Ukupna zapremina (l)833836646471466
Uliv/Izliv DN/∅ (mm)100/110100/110100/110150/160150/160
Priključak za ventilacionu cev DN/∅ (mm)/100/110100/110100/110100/110
Poklopac svetla širina d (mm)1x5252x3002x4152x4153x415
Masa praznog separatora (kg)234774121140
Masa separatora u pogonu (kg)1064307387681606
Artikal broj701765401502405061405478405060

T - visina poklopca merena od donje kote ulivne cevi;

C - dno separatora mereno od donje kote ulivne cevi;

L - dužina separatora;

B - širina separatora.

ACO Separatori lakih naftnih derivata SRB pdf
ACO Garazni separatori Liflet pdf
ACO Coalisator CRB NS3 SF0pdfdwg
ACO Coalisator CRB NS3 SF300pdfdwg
ACO Coalisator CRB NS3 SF600pdfdwg
ACO Coalisator CRB NS6 SF600pdfdwg
ACO Coalisator CRB NS6 SF1200pdfdwg

Tenderski opis Coalisator CRB NS3 ST0xlsx
Tenderski opis Coalisator CRB NS3 ST300xlsx
Tenderski opis Coalisator CRB NS3 ST600xlsx
Tenderski opis Coalisator CRB NS6 ST600xlsx
Tenderski opis Coalisator CRB NS6 ST1200xlsx
ACO održavanje separatora LNDpdf
Uputstvo za garažne separatore od PE-HDpdf
DoP_ST_T1_1303_EN_Garage separatorpdf
TOP