Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ovalni separatori masti od polietilena za samostojeću montažu.

ACO ECO-Jet/HydroJet-O

Područje primene

Separatori masti ECO-JET-O/HYDROJET-O od polietilena se postavljaju unutar objekata u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja. Separatori masti se isporučuju u različitim stepenima izrade, pri čemu je kod viših stepeni izrade moguće jednostavnije pražnjenje i čišćenje rezervoara, bez oslobađanja neprijatnih mirisa. Po potrebi je moguće, na mestu ugradnje, jednostavno prepravljanje separatora u različit stepen izrade.

OVALNI OBLIK

Dimenzije taložnika ovalnih separatora masti od polietilena i nerđajućeg čelika prilogođene su za lakše unošenje u prostoriju. Time je osiguran jednostavan unos preko uskih stepenica i kroz male otvore vrata.

NS 1-4: maks. širina 800 mm

NS 5.5 -10: maks. širina 1000 mm

ECO-JET-O (osnovni stepen izrade)
 • Pražnjenje i čišćenje putem otvaranja poklopca (povezano sa stvaranjem neugodnih mirisa)

ECO-JET-OD (stepen izrade 1)

 • pražnjenje bez oslobađanja neprijatnih mirisa preko priključka za direktno pražnjenje
 • naknadno čišćenje putem otvaranja poklopca (povezano sa manjim stvaranjem neugodnih mirisa)


HYDROJET-OS (stepen izrade 2)
 • ručno pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog visokopritisnog čišćenja (175 bar)
 • potreban samo priključak na hladnu vodu
 • sa revizionim staklom za nadgledanje i jedinicom za punjenje (ručni pogon preko kuglaste slavine)

HYDROJET-OSE (stepen izrade 2)

 • kao i HydroJet-OS, samo dodatno sa pumpom za pražnjenje koja se ručno aktivira (potrebno kod ukupne visine pražnjenja od preko 6 m)


HYDROJET-OA (stepen izrade 3)

 • programski upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog Pražnjenja i hidromehaničkog visokopritisnog čišćenja (175 bar)
 • potreban samo priključak na hladnu vodu
 • sa revizionim staklom za nadgledanje i jedinicom za punjenje (automatski pogon preko magnetnog ventila)


HYDROJET-OAE (stepen izrade 3)

 • kao i HydroJet-OA, samo dodatno sa pumpom za pražnjenje koja radi automatski (potrebno kod ukupne visine pražnjenja od preko 6 m)

ACO Separatori masti SRB pdf

ACO ST ECO JET i HYDRO JET separatori masti

TOP