Tehnički filter - ACO StormClean

Koja je uloga tehničkog filtera?

Tehnički filter se koristi kako bi se uklonile substance poput mineralnih ulja, teških metala (bakar, cink i olovo), kao i fosfora koji postaju sastavni deo površinskih voda posle padavina usled različitih tipova saobraćaja i industrijskih procesa koji se tu odvijaju. U kišnici, većina teških metala se zakači za suspendovane materije - čestice mulja koje su manje od 63 mikrona (0.063mm) veličine i koje ne mogu biti uklonjene putem gravitacijske separacije. Usled ove situacije potrebna je alternativa gravitacijskoj separaciji, gde upravo tehnički filter pronalazi svoju ulogu.


Prednosti

  • Simultano čišćenje vode uklanjenjem mineralnih ulja, teških metala i suspendovanih čvrstih materija
  • Tehnički filter je već sastavljen, tako da ga je dovoljno samo uključiti
  • Optimalan pristup separatoru radi održavanja, čišćenja i uklanjanja
  • Lagan kao plastika, čvrst kao beton
  • Jednostavan transport i instalacija zahvaljujući GRP materijalu i već napunjenom filter supstratu
  • 3-u-1 sistem (zamka za mulj, tehnički filter, uzorkovanje) za maksimalnu efikasnost tokom instalacije i rada

Sa ACO StormClean tehničkim filterom površina od 4m2 filtera je dovoljna za prečišćavanje površine od 1,000 m2.

Zahvaljujući integraciji najmodernijih GRP kontejnera sistem je pogodan za upotrebu na različitim površinama uključujući i one sa učestalim teškim saobraćajem.


ACO StormClean tehnički filter - sastav

Filter je pogodan za nečistoće klase A, B, C - iz kišnice usled saobraćaja (mineralna ulja, teški metali itd.), kao i metalnih krovova (bakar i cink).

1m2 filter površine prečišćava 250 m2. Način na koji ACO StormClean tehnički filter radi se bazira na specijalnom visoko reaktivnom filteru koji absorbuje materije koje se mogu naćin u zoni saobraćaja. Sadržaj filtera vezije supstance veličine manje of 63 mikrometra i time štiti podzemne vode od kontaminacije.


Verzije sistema u zavisnosti od kapaciteta

ACO StormClean Tehnički filter G-V

ACO StormClean tehnički fitler G-V koristi vertikalni tank kao konstrukciju i stiže sa jedinicom za uzorkovanje. Zamka za mulj nije uključena u ovu verziju. U samoj specifikaciji se može birati između standardnog skladišta za mulj ili "Sedismart"-a koji pruža veću efikasnost u sedimentaciji, a kao dodatni rezultat i produžen životni vek filtera.

Protok

Naziv

Uliv/Izliv

DN/OD (mm)

Površine

za filtriranje

Max. protok

vode (l/s)

Pozicija

Zapremina

taložnika

Ukupna

zapremina

Zapremina

filtera (m3)

Težina filter

materijala (kg)

Br. artikla

TF 600 G-VDN16063015Vertikalna0 (2620)*37600,76445112920.01
TF 850 G-VDN16086020Vertikalna0 (3271)**54201,0461412921.01

Dimenzije

Naziv

Br. artikla

H1 [mm]

H2 [mm]

ØD1
[mm]

ØD2
[mm]

T tank
[mm]

Ukupna

dužina

Visina

tanka (mm)

Ukupna

težina (kg)

TF 600 G-V12920.0115207018002040680446022001530
TF 850 G-V12921.01172027021002340680511024002544

ACO StormClean Tehnički filter G-H

ACO StormClean Tehnički filter G-H koristi horizontalnu konstrukciju tanka koja sadrži kako zamku za mulj, tako i jedinicu za uzorkovanje. Zahvaljujući svojoj horizontalnoj konstrukciji moguće je modifikovati dužinu kompletnog tanka i konfigurisati je tako da precizno odgovara zahtevima za odvodnjavanje bilo koje površine. Kao dodatak na stadardne specifikacije, ACO StormClean TF G-H može biti specijalno napravljen tako da odgovara bilo kojim individualnim zahtevima aplikacije.

Protok

Naziv

Uliv/Izliv

DN/OD (mm)

Površine

za filtriranje

Max. protok

vode (l/s)

Pozicija

Zapremina

taložnika

Ukupna

zapremina

Zapremina

filtera (m3)

Težina filter

materijala (kg)

Br. artikla

TF1000 G-HDN250101025Horizontalna428376001,2171412929.01
TF1300 G-HDN250130031Horizontalna505497101,5692012930.01

Dimenzije

Naziv

Br. artikla

H1 [mm]

H2 [mm]

ØD2
[mm]

T tank
[mm]

Ukupna

dužina

Visina

tanka (mm)

Ukupna

težina (kg)

TF1000 G-H12929.011540202400960437025002228
TF1300 G-H12930.011540202400960547025002689

ACO Stormclean - Tehnički filter brošura ENGpdf

ACO Stormclean Tehnički filter 600 G_Vpdfdwg
ACO Stormclean Tehnički filter 850 G-Vpdfdwg
ACO Stormclean Tehnički filter 1000 G_Hpdfdwg
ACO Stormclean Tehnički filter 1300 G_Hpdfdwg

TOP