Prekršajni sud, Pančevo

Izgradnjom nove zgrade pravosudnog organa, Prekršajnog suda, Pančevo dobija savremeno arhitektonsko zdanje koje sjedinjuje namenu objekta i estetiku.

Više o samom projektu i izazovima možete pročitati ovde

U ovaj objekat, ugrađen je proizvod kompanije ACO - separator lakih naftnih derivata koji će sprečiti nečistoće sa parkinga i prilaza da uđu u zemlju i time sačuvati kvalitet podzemnih voda koje okružuju zgradu.

Isporučeni proizvodi:

TOP