Poštanska ulica, Novi Sad

Poštanska ulica u Novom Sadu, ulica koja čuva stare zanate i važne objekte za kulturno-istorijsko nasleđe grada.
Posle rekonstrukcije i pretvaranja u pešačku zonu, od atmosferskih voda čuva je ACO Monoblock PD kao njen integralni deo sa funkcionalnog i vizuelnog stanovišta.

Isporučeni proizvodi:

TOP