Belgrade Waterfront plot 18

Belgrade Watefront plot 18, kao naselje koje je prilikom projektovanja poseban akcenat stavilo na pogled koji će budući stanari imati, jer kako i sami kažu, ono što vidimo kroz prozore našeg doma definiše našu svakodnevnicu, velika pažnja je posvećena i vizuelnom uređenju njegove okoline.

Bitan faktor za sigurno uređenje okoline dovodi se u direktnu vezu i sa odvodnjavanjem, gde su rešenja kompanije ACO još jednom našla svoju ulogu. Sa kanalima za linijsko odvodnjavanje Euroline, Multiline i XtraDrain koji se vizuelno potpunosti uklapaju u okolinu, pogled i okolina stanara Beograda na vodi će biti zaštićeni od površinskih voda, dok će se separatori lakih naftnih derivata ACO Oleopator-P i ACO Coalisator garažni separator, postarati da odvodnjavanje bude bezbedno i po životnu sredinu.

TOP