Tehnička podrška i servis

Uvek smo otvoreni za komunikaciju sa našim (potencijalnim) kupcima i korisnicima naših proizvoda. Ukoliko imate potrebu za stručnim savetom, zahtev za cenom ili imate predlog ili kritiku slobodno nas možete kontaktirati.

ACO je svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem na tržištu ostvario da svaki pojedini region bude pokriven sa svojim prodajnim predstavnikom. Prodajni predstavnici su Vam uvek dostupni i spremni da pomognu, kao i da pruže svu potrebnu tehničku podršku prilikom kupovine, ugradnje i eventualnog servisiranja naših proizvoda.


Naša tehnička podrška se bazira na personalnom i ozbiljnom pristupu prema Vama, našim kupcima, od slanja zahteva preko ugradnje proizvoda pa do održavanja i servisiranja kupljenog proizvoda. Naše smernice:

  • Profesionalizam sa iskusnim i obučenim osobljem u oblasti odvodnjavanja i tretmana otpadnih voda
  • Fleksibilnost kroz podršku za sve srpske i crnogorske regione
  • Bliska saradnja sa ekspertima na terenu
  • Optimalan izbor proizvoda koji uključuje podršku korisnicima od prvog zahteva

 Prepoznatljivi smo po iskusnom i uvežbanom timu na terenu, u unutrašnjoj prodaji i tehničkoj podršci kojoj je na raspolaganju najmodernija informatička oprema zbog čega će Vaš zahtev biti rešen u najkraćem roku.