ACO Srbija i Crna Gora

Podzemne i nadzemne garaže

Odvodnjavanje podzemnih garaža mora biti u skladu sa zahtevima za plitku ugradnju. Ulazne i izlazne rampe moraju imati efikasnu i funkcionalnu odvodnju na kosim površinama. ACO nudi kompletan sistem odvodnjavanja u skladu sa postavljenim zahtevima, kao i samostojeće separatore lakih naftnih derivata.


 • Robusno telo kanala svetle širine 100 mm
 • Izrađen od vodonepropusnog polimer betona
 • Jednostavan za zaptivanje
 • Idealno rešenje za asfaltne površine
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Siguran od korozije zbog materijala izrade
 • Telo kanala dostupno u tri boje: siva, natur i antracit
 • Pokrivne rešetke dostupne iz Multiline programa
 • Klasa opterećenja do C250

 • Kanal od polipropilena sa odvojivom pokrivnom rešetkom
 • Proizvodi se u tri nominalne širine 
 • Lakša ugradnja zbog manje težine
 • V - presek kanala osigurava brži protok
 • Materijal otporan na soli i koroziju

 • Kanal od polimer betona sa pokrivnom rešetkom
 • Proizvodi se u šest nominalnih širina 
 • Tela kanala u kontinuiranom ili kaskadnom padu
 • Klasa opterećenja od A15 do D400
 • Veliki izbor pokrivnih rešetki u četiri materijala izrade

 • Garažni slivnici testirani prema DIN EN 1253-2
 • Izrađen od livenoog gvožđa
 • Klasa materijala A1
 • Bez ili sa sifonom
 • Za priključak na SML cev, testiran prema DIN 19522 / DIN EN 877

 • Niska cena čišćenja i pražnjenja
 • Neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • Koalescentni element se može čistiti
 • Visoka efikasnost
 • Izbor zapremine taložnika
 • Male dimenzije
 • Jednostavno održavanje
 • Brzina ugradnje
 • Jednostavna manipulacija
TOP