MultiTop® slivne rešetke dizajnirane su za klase opterećenja C250 i D400 prema SRPS EN 124, osiguravaju dug vek trajanja, jednostavno rukovanje i jednostavno održavanje. Rešetka sa neslomljivim dvostrukim zglobom koja ne zahteva održavanje, kao i ulošcima za absorbovanje vibracija u četiri tačke koji redukuju udarnu buku.

Saznajte više  

Slivne rešetke i šaht poklopci su čvrsti delovi saobraćajnih površina su tako i deo naše svakodnevnice. Saobraćajna sigurnost zahteva striktnu regulativu, kojoj podležu i moraju je zadovoljavati svi slivni elementi.

Važno je ne samo statičko već i dinamičko opterećenje zbog saobraćajnih zahteva. Konvencionalni elementi su relativno teški za manipulaciju, pa zbog toga teški i za održavanje a fiksno pričvršćenje dodatno otežava manipulaciju.

Kompanija ACO, sa generacijom slivnih rešetaka Multitop®, uspela je ponuditi istinsku inovaciju u ovom segmentu odvodnje, koja je revolucionarna sa 4 nova modela za klase opterećenja C250 i 4 poboljšana modela za klasu opterećenja D400.

Prema opisanoj problematici, inovacije u području slivnih rešetki su davno zakasnele. I pored toga, nova otkrića u ovom segmentu su sve ređa a proizvodi svetskih proizvođača sve sličniji. To je bio dodatni razlog za inžinjere kompanije ACO da se anagažiraju na pronalaženju novih rešenja.

 

Važni detalji

 • Okvir i rešetka od sivog liva
 • Višefunkcionalna dvostruka šarka
 • 4-struko prigušenje u okvirima
 • Zaključavanje bez vijaka
 • Na osnovu geometrije i rasporeda proreza, rešetke MultiTop® su podobne kako za pešačke tako i biciklističke zone

MultiTop® slivne rešetke su dostupne u dva oblika i dve veličine kako bi se zadovoljili različiti zahtevi ugradnje:

 • 300 x 500 ravni ili konkavni oblik
 • 500 x 500 ravni ili konkavni oblik
 • Okrugla f 600

 

Područja primjene

 • Saobraćajnice
 • Industrijske površine
 • Pešačke površine
 • Parkirališta

 

Kriterijumi primene MultiTop® slivnih rešetki

Prema geometriji proreza/rešetki

Dozvoljena geometrija proreza za rešetke određena je prema SRPS EN 124. Pritom razlikujemo:

Područja ugradnje za pretežno pešačke zone. Prema SRPS EN 124 dozvoljene su sledeće geometrije proreza:

 • širina proreza 8 - 18 mm
  nema ograničenja dužine proreza
 • širina proreza 18 - 25 mm
  dužina proreza ograničena na 170 mm

Područja ugradnje za pretežno saobraćajne zone. Prema SRPS EN 124 dozvoljene su sledeće geometrije proreza:

 • širina proreza 16 - 42 mm
  ograničenje dužine proreza kod koso položenih slivnika u odnosu na smer vožnje
 • širina raspora 16 - 32 mm
  ograničenje dužine proreza na 170 mm kod slivnika preko kojih se vozi celom površinom

Prema funkciji

Radi zaštite od vandalizma ili neželjenog skidanja, često se koriste rešetke sa šarkama i vijcima. Takvi slivnici su zahtevni za održavanje. Ugrađuju se tako da se otvorena rešetka zaklapa u smeru vožnje. Ne treba isključiti mogućnost pogrešne ugradnje.

MultiTop® slivne rešetke imaju bazično višenamensku šarku, otpornu na smeće i sigurnu od loma kao i fiksiranje bez vijaka, sigurnu za saobraćaj.

Šarke omogućuju ugradnju nezavisno od smera saobraćaja. Time se umanjuje mogućnost pogreške pri ugradnji. Fiksiranje bez vijaka osigurava rešetku od vandalizma, a istovremeno omogućava jednostavan pristup i održavanje.

Prema klasi opterećenja

ACO slivne rešetke MultiTop® proizvedene su u klasama opterećenja C250 i D400.

Multifunkcionalna dvostruka šarka neosjetljiva na nečistoće i sigurna na lom, omogućuje obostrano otvaranje rešetke za 110°. Dodatno, zbog mogućnosti upravnog podizanja, rešetku je moguće kompletno izvaditi.

 

Ukoliko je građevinska vremenska odvodnja (BZE) smeštena u okviru, time se sprečava ulaz nečistoća u područje šarki i gornjeg sloja rešetki pri primeni BZE. BZE omogućava veći protok, budući da nije ograničen rešetkom.

 

Moguća je ugradnja nezavisna od smera vožnje i smera nagiba.

Bez buke zbog prigušnih uložaka u okvirima.

Obuhvaćajući zatvoreni lijeveno-gvozdeni okvir za ugradnju u betonske podloge sa predfabrikovanom građevinskom vremenskom odvodnjom, koja se prema potrebi može otvoriti. Uobičajena pomoćna sredstva kao što su čepovi, zaptivni limovi i sl., nisu više potrebna.

Ponovna upotreba pribora, npr. mogućnost korištenja uobičajenih taložnika nečistoća smeća prema DIN 4052. Umetci odgovaraju uobičajenim trgovačkim betonskim elementima za saobraćajne slivnike.