ACO Mostni slivnici

Visoki zahtevi kod sistema odvodnje mostova postavljeni su zbog velike sigurnosti saobraćaja, te da se zaštiti skupa infrastruktura. Sistem odvodnje mostova takođe mora zadovoljiti specijalne zahteve mostnih konstrukcija: prilagođenost mostovima od armiranog betona ili zahtevima posebnih konstrukcijskih mera (uz poštovanje pomeranja konstrukcije velikih čeličnih mostova usled dilatacija).

ACO CC MultiTop mostni slivnici

Saznajte više  

Mostni slivnici moraju odgovoriti na potrebe svih vrsta mostova (npr. čelični most, betonski most ili posebne vrste mostova). Da bi se osigurali mnogi uslovi potrebni za svaki tip mosta razvijeni specijalna rešenja za pojedine vrste mostova. Zbog optimalnog hidraulički kapaciteta mostnih slivnika, oni se obično montiraju na strain, uz ivičnjak pločnika.

 

Za određivanje zahtevane klase opterećenja mostnih slivnika mogao bi se primeniti isti princip kao kod linijskog odvodnjavanja uz ivičnjak saobraćajnice. Ovo je definisano normom EN 124 koja definiše minimalnu klasu opterećenja  C 250 kN. Za mostne slivnike predviđene za ugradnju na mostovima na putevima, minimalna klasa opterećenja mora biti  D 400 kN .

 

Ukoliko znamo da je vremenu trajanja putne površine na mostovima kraće nego na standardnim putevima.

 

U procesu rehabilitacije i oporavka asfaltirane površine, druga polovina mosta će i dalje služiti za saobraćaj. Dakle, rehabilitacija i promene režima putnog saobraćaja, zahteva da svi slivnici budu namenjeni za klase opterećenja D400 kN. To je I razlog zbog koga se smatra: prema DIN EN 124 za most predvideti slivnike klase opterećenja D 400 kN.

  • Vozna površina mora biti odvodnjavana u sto kraćem vremenskom periodu zbog akvaplaninga ili zamrzavanja površina
  • Konstrukcija mosta mora biti zaštićena od strukturnih oštećenja nastalih zbog štetnog uticaja na konstrukciju usled vlage, hlorida, zauljenih voda pomešanih sa benzinom
  • Na voznoj površini ne sme biti oštećenja I neravnina nastalih kao posledica zadržavanja  vode
  • Mostni slivnici čiji gornji deo je izložen saobraćajnim opterećenjima moraju zadovoljiti uslove koji zahteva obim saobraćaja. Mostni slivnik mora biti dugoročno saobraćajno i upotrebno siguran.
  • Mostni slivnik mora spriječiti pojavu grube prljavštine u kanalizacionim cevima.

Mostni slivnici MultiTop

             HSD 2 – Vertikalni izliv

                   DN/OD 110

                   DN/OD 160

                           HSD 5 – Horizontalni izliv

                                 DN/OD 110

                                 DN/OD 160

             HSD 5 – Vertikalni izliv

                    DN/OD 160

                           HSD 2 – Horizontalni izliv

                                   DN/OD 160

Mostni slivnici specijalne konstrukcije

    Slivnik za čelične mostove

          Više informacija

              

                      Slivnik za železničke mostove

                            Više informacija