ACO Combipoint PP ulični slivnici

Zahvaljujući inovativnoj modularnoj izradi moguće je izvesti slivnike sa tačnim položajem izliva prema situaciji na gradilištu. Sistem je kompletiran slivnim rešetkama MultiTop za klase opterećenja C250 i D400. Korišćenjem ACO Combipoint PP ne moraju se izvoditi spojnice od maltera, koje često sa sobom donose skupe sanacije. Rasterećenje težine osigurava se teleskopskim principom spoja slivne rešetke i slivnika.

ACO CC Combipoint sa taložnikom

Saznajte više  

¡  Maksimalno uklopiv

Kraći, duži, sa ili bez taložnika - svi željeni oblici slivnika mogu biti ostvareni brzo uz korišćenje Combipoint PP modularnog sistema. Logika je ista kao kod slaganja betonskih elemenata prema DIN 4052.

ACO Ulični slivnici Combipoint PP -

Fleksibilan i lagan sistem odvodnjavanja puteva

 

 

¡ Lagan

Mala težina je prenost pri izgradnji sistema odvodnjavanja puta. Materijal polipropilen obezbeđuje uštedu, tako što značajno skraćuje vreme slaganja i uklapanja elemenata i pri tome ne zahteva mehanizaciju za prenošenje elemenata slivnika.

  

¡  Okretan

Okrugli donji delovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i rešetke slivnika.

 

 

¡  Pod nagibom

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu (moguće je ostvariti nagib i do 10%).

 

¡  Teleskopsi

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

 

¡  Vododihtujući

Vodootpornost do 0,5 bara u skladu sa DIN4060, zahvaljujući integrisanoj EPDM zaptivci.

 

 

ACO Combipoint PP modularan sistem -

Struktura programa i moguće kombinacije

 

Elementi sistema ACO Combipoint PP odgovaraju betonskim elementima u skladu sa DIN 4052. Prednost leži u maloj težini: težina betonskih delova varira između 51 i 86 kg, dok je težina elemenata polipropilena samo 2,5 do 2,8 kg.

  • Standardni betonski elementi u skladu sa DIN 4052

 

 

Dno 1a, Težina: 70kg
Dno 2a, Težina: 86kg
Konus K11, Težina: 51kg
Okno 5c/d, Vezni deo 6a/b, Težina 56kg
Nastavak sa priključkom 3a, Težina: 76kg

 

  • Combipoint PP elementi

 

Combipoint PP, Dno 1a, Težina: 2,6kg
Combipoint PP, Dno 2a, Težina: 2,5kg
Combipoint PP, Konus K11, Težina: 2,6kg
Combipoint PP, Nastavak/Gornji deo 5b/6a, Težina: 2,6kg
Combipoint PP, Nastavak sa priključkom 3, Težina: 2,8kg

Modularni sistem omogućava međusobno povezivanje 6 elemenata u različitim verzijama: duge/kratke jedinice, sa taložnikom ili bez taložnika, veličine rešetke 300x500, kao i 500x500.

 

  • Mogući oblici tela slivnika

 

 

  • Rešetke Combipoint PP, ravne i konkavne