ACO Spin krovni slivnici za ravne krovove  i terase od plastike

ACO Spin slivnici od plastike visoke efikasnosti za ravne krovove koriste se za gravitaciono odvodnjavanje atmosferskih voda sa ravnih krovova. Prikupljena voda se odvodi preko sistema unutrašnjih cevi.

 

Slivnici visoke efikasnosti sa integrisaniom hidroizolacijom od bitumena ili PVC-a i bez sifona, koriste se za efikasno gravitaciono odvodnjavanje krovova. ACO Spin slivnici se proizvode u nominalnim veličinama od DN70, DN100, DN125, DN150 i DN200 u jednodelnoj ili dvodelnoj izradi.

 

Jednodelni slivnik

 

Dvodelni slivnik

 

 

 

Više detalja pogledajte na eksternom sajtu

Roof drainage