ACO Fapumax i Fapurat su separator skroba od polietilena i nerđajućeg čelika sa spoljnu i unutrašnju ugradnju.

Saznajte više

Separator skroba su namenjeni za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda bogatih skrobom.

Koriste se kod proizvodnje:

 • Pomfrita
 • Čipsa
 • Krompir salate …

 

 

 

Uređaj se koristi radi otklanjanja skroba iz otpadni voda i sprečavanja zagušenja cevovoda.

 

Varijante:

 

ACO Fapumax P-B

 • Praznjenje preko poklopca

ACO Fapumax P-D

 • Pražnjenje direktnom sukcijom preko cevi DN65, PN10, i spoja na vozilo preko Storz-75 B spojnice
 • Pranje preko poklopca

ACO Fapumax P-DA

 • Pražnjenje direktnom sukcijom preko cevi DN65, PN10, i spoja na vozilo preko Storz-75 B spojnice
 • Pranje pomoću hidro-mehaničkog unutrašnjeg pranja:
 • Pumpa visokog pritisak i hladna voda unutar objekta i rotaciona glava za pranje unutar separatora manuelna kontrola 

Više informacija pronađite na eksternom sajtu

Starch separators

 

Poklopac klase opterećenja A15

 

 • klasa opterećenja A15 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.14.01 i 3301.14.02) 

 

 

Poklopac klase opterećenja B125

 

 • klasa opterećenja B125 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • adaptivna ploča od betona Ø 1000 mm x 150 mm
 • cev za nadvišenje od polietilena (uključena samo kod gornjih delova 3301.15.01 i 3301.15.02)

 

 

Poklopac klase opterećenja D400

 

 • klasa opterećenja D400 u skladu sa SRPS EN 124
 • ram od betona sa poklopcem od livenog gvožđa
 • svetli otvor Ø 600 mm
 • poklopac slobodno oslonjen
 • adaptivna ploča od betona Ø 1000 mm x 150 mm
 • cev za nadvišenje od polietilena
 • selektivno sa rasteretnom pločom od betona Ø 1500 mm x 200 mm

 

 

Rastojanje kote dna ulivne cevi od kote terena - T [mm]

Klasa nosivosti

NS1

NS2

NS3

Artikal br.

A15

420 420 420 3300.14.00

A15

720-1020 720-1020 720-1020 3300.14.01

A15

720-1985 720-1985 720-1985 3300.14.02

B125

585 585 585 3300.15.00

B125

885-1195 885-1195 885-1195 3300.15.01

B125

885-1985 885-1985 885-1985 3300.15.02

D400

865–1985 865–1985 865–1985 3300.17.00*

D400

865–1985 865–1985 865–1985 3300.16.00**

* bez rasteretne ploče

** sa rasteretnom pločom

 

 

Dodatne informacije o proizvodu možete pronaći na eksternom sajtu

Top sections for separators

 

Dve varijante separatora skroba za unutrašnju ugradnju:

 

 • Od polietilena Fapurat-PE-OAE
 • Od nerđajućeg čelika Fapurat-VA-OAE

Više detalja pronađite na eksternom sajtu:

Starch separators