ACO Lipurex/Lipurat-R su okrugli separatori masti od nerđajućeg ćelika za samostojeću montažu.                          

ACO ECO JET i HYDRO JET              separatori masti  

Saznajte više

Prednosti proizvoda

 • NS 2 – 20 jednostavan za transport i montažu zbog mogućnosti rastavljanja na pojedinačne delove
 • Optimalna praktičnost kod čišćenja zahvaljujući okruglom obliku izrade
 • Pojednostavljena nadogradnja osnovnih varijanti separatora sa dodatnim komponentama radi praktičnijeg rukovanja i pražnjenja
 • Mogućnost posebnih rešenja u paralelnom načinu izrade zavisno od specifičnosti projekta

Područje primene

Separatori masti LIPUREX-R/LIPURAT-R od nerđajućeg čelika, materijal 1.4571, postavljaju se unutar objekata u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja. Ovi separatori masti se isporučuju u različitim stepenima izrade, pri čemu je kod viših stepena izrade moguće je jednostavnije pražnjenje i čišćenje rezervoara, bez oslobađanja neprijatnih mirisa. Po potrebi je moguće, na mestu ugradnje, jednostavno prepravljanje separatora u različit stepen izrade.

 

 

OKRUGLI OBLIK

Separatori masti okruglog oblika od nerđajućeg čelika ili polietilena mogu se rastaviti na pojedinačne sastavne delove. Osim toga, ovaj način izrade dozvoljava proširenje nazivne veličine na licu mesta, jednostavnom zamenom srednjih sastavnih delova (npr. od NS 7 na NS 10).  

 

Nerđajući čelik

Protivpožarna zaštita

Materijal nerđajući čelik ne predstavlja požarno opterećenje ni opasnost od požara. Osim toga, odlikuje se visokom temperaturnom postojanošću.

Čvrstoća

Nerđajući čelik ima veliku mehaničku čvrstoću, pa su opasnosti uzrokovane vandalizmom smanjene.

Higijena

Nerđajući čelik se već decenijama uspešno primenjuje, naročito u slučajevima ugradnje sa visokim higijenskim zahtevima (npr. u bolnicama).

Hemijska otpornost

Nerđajući čelik se odlikuje izvrsnom otpornošću na organske rastvarače.

Lipurex-R (osnovni stepen izrade)

 • Pražnjenje i čišćenje putem otvaranja poklopca (povezano sa stvaranjem neugodnih mirisa)

Lipurex-RD (stepen izrade 1)

 • Pražnjenje bez oslobađanja neprijatnih mirisa preko priključka za direktno pražnjenje
 • Naknadno čišćenje putem otvaranja poklopca (povezano sa manjim stvaranjem neugodnih mirisa)

Lipurat-RS (stepen izrade 2)

 • Ručno pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog visokopritisnog čišćenja (175 bar)
 • Potreban samo priključak na hladnu vodu
 • Sa revizionim staklom za nadgledanje i jedinicom za punjenje (ručni pogon preko kuglaste slavine)

Lipurat-RSE (stepen izrade 2)

 • Kao i Lipurat-RS, samo dodatno sa pumpom za pražnjenje koja se ručno aktivira (potrebno kod ukupne visine pražnjenja od preko 6 m)

Lipurat-RA (stepen izrade 3)

 • Programski upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neprijatnih mirisa putem direktnog pražnjenja i hidromehaničkog visokopritisnog čišćenja (175 bar)
 • Potreban samo priključak na hladnu vodu
 • Sa revizionim staklom za nadgledanje i jedinicom za punjenje (automatski pogon preko magnetnog ventila)

Lipurat -RAE (stepen izrade 3)

 • Kao i Lipurat-RA, samo dodatno sa pumpom za pražnjenje koja radi automatski (potrebno kod ukupne visine pražnjenja od preko 6 m)

Više detalja možete pronaći na eksternom sajtu

Grease separators

Dimenzionisanje separatora masti prema normi SRPS EN1825-2 možete sprovesti preko ACO online programa na sledećem linku:

Dimensioning separators