ACO Lipumax C-FST separator masti od srmiranog betona za ugradnju izvan objekta.   

Lipumax od armiranog betona

Separator masti biljnog i životinjskog porekla, sa integrisanim taložnikom, izrađen prema EN 1825 u monolitnoj izradi od prefabrikovanog vibriranog armiranog-betona (prema DIN 4281), sa dvostrukim premazom otpornim na masne kiseline, nanešenim na prethodno peskarenoj površini, sa priključkom za uzimanje uzoraka, tipa LIPUMAX C, nominalne veličine / zapremine taložnika NS 1-25 / SF 100-5000.

 

 

Karakteristike proizvoda

  • Priključci uliva i izliva, prema DIN 19534 i DIN 19537 nazivnog prečnika DN 100-250
  • Svi unutrašnji elementi su od HDPE
  • Instalaciona dubina “t” = 650 - 1345 mm (merena od gornje ivice poklopca do dna cevi uliva)
  • Poklopac nazivne veličine 600 mm, klase opterećenja B125 i D400
  • Ulazna temperatura zamašćene vode do 60°C