ACO Slivnik sa separatorom je slivnički separator lakih naftnih derivata od livenog gvožđabez taložnika i sa ili bez protivpovratne brane.

Saznajte više

Slivnici sa separatorom za laka ulja imaju primenu svugde gde je moguće incidentno prosipanje ulja iz nekih rezervoara – uzrokovano slučajno lošim rukovanjem ili popuštanjem rezervoara.

Standardni slivnici nemaju svoju ulogu u gde su prostorije sa lož uljem ili kanali u automehaničarskim radionicama. U ovim okolnostima se koriste slivnici sa separatorom.

Sami separatorski slivici su II klase i poseduju sigurnosni plovak za sprečavanje oticanja izdvojenih naftnih derivate.

U samom slivniku postoji opcija sa protivpovratnom branom kao odbranom od povratnog toka iz kišne kanalizacije a u skladu sa normom SRPS EN 13564.

Slivnik sa separatorom
Slivnik sa separatorom i protivpovratnom branom

Dimenzionisanje separatora lakih naftnih derivata prema normi SRPS EN858-2 možete sprovesti preko ACO online programa na sledećem linku:

Dimensioning separators