ACO Coalisator – CRB+P je samostojeći koalescentni separator lakih naftnih derivata od PEHD-a sa integrisanim taložnikom i prostorom za pumpe

 • Konstruisan i proizveden u skladu sa SRPS EN 858
 • Efikasnost prečišćavanja: klasa I (lakih naftnih derivata u izlaznoj vodi ≤ 5mg/l) - kod testiranja u skladu sa tačkom 8.3.3.1 Norme
 • Nominalna veličina NG 3-6 zapremnina taložnika SF 300-600 litara

   

Područje primene

 • U objektu
 • Podzemne garaže
 • Skladišta i proizvodni pogoni
 • Autoservisi i sl.

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi < 5mg/l.

Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

 

Oprema separatora

 • Izvadivi koalescentni element ("filter")
 • Sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
 • Potopljena izlivna cev
 • Sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
 • Dodatna komora za ugradnju 1 ili 2 potopne pumpe
 • Ukupna zapremina prepumpne komore 195-270 litara (radna zapremina zavisi od podešavanja paljenja/gašenja pumpi)
 • Namenjen za samostojeću ugradnju unutar objekta (u prostor zaštićen od smrzavanja)
 • Unutrašnji elementi separatora izrađeni su od PEHD-a
 • Telo separatora izrađeno od pločastog, varenog PEHD-a
 • Nenosivi poklopci od PEHD-a svetlog otvora d=1x400-2x400 mm

Prednosti

 • Praktično rešenje prečišćavanja i prepumpavanja u jednom elementu
 • Niska cena čišćenja i pražnjenja
 • Neograničen vek trajanja koalescentnog elementa
 • Koalescentni element se može čistiti
 • Visoka efikasnost
 • Trajnost
 • Male dimenzije
 • Jednostavno održavanje
 • Brzina ugradnje
 • Jednostavna manipulacija
 • Niski troškovi ugradnje

 

Tabela za separatore 3 i 6/s

NOMINALNA VELIČINA NS

3

6

Taložnik SF [L] 300 600
Zapremina izdvojenog ulja [L] 32 129
Uliv/Izliv DN 100 150
Poklopac Ø [mm] 300 300
H [mm] 1220 1290
Hw [mm] 865 880
L [mm] 1570 2100
B [mm] 581 780
Priključak za ventilacionu cev DN/Ø [mm] 100/110 100/110
Masa praznog separatora [kg] 80 105
Broj artikla 406337 406338

H - visina separatora;

Hw - dno separatora mereno od donje kote ulivne cevi;

L - dužina separatora;

B - širina separatora.

 

Dimenzionisanje separatora lakih naftnih derivata prema normi SRPS EN858-2 možete sprovesti preko ACO online programa na sledećem linku:

Dimensioning separators