ACO TopTek revizioni poklopci

ACO ima široku paletu visoko preciznih revizionih TopTek poklopaca za ispunu, za sve klase opterećenja i sve vrste okana i kanalizacionih šahtova. Jednodelni ili višedelni poklopci sadrže jednostruku ili dvostruku zaptivku koja obezbeđuje miriso i vodonepropustnost. Napravljeni su od aluminijuma, pocinkovanog čelika i nerđajućeg čelika AISI 304 i po zahtevu u kvalitetu AISI 316.    

Saznajte više  

  ACO TopTek poklopci za izabranu završnu obradu idealno se uklapaju u okolnu površinu ispunjavanjem poklopca istom završnom oblogom kao i okolni pod. Poklopac može biti ispunjen standardnim završnim oblogama (keramikom, popločanjem, granitom, mermerom, laminatnim drvetom, premazima, tepisima ili ostalim materijalima). Poklopci se izrađuju u svim klasama opterećenja do C250 u standardnom programu, u vodonepropustnoj i mirisonepropustnoj izradi, od nerđajućeg čelika, pocinkovanog čelika i aluminijuma.

 

Karakteristike poklopaca

 • Unutrašnja i spoljna primena
 • Tri materijala - SS (nerđajući čelik), GS (pocinkovani čelik) i AL (aluminijum)
 • Klasa opterećenja do C250 po narudzbi i za klasu opterećenja D400
 • Vodo-nepropustnost i miriso-nepropusnost
 • Zaključavanje vijkom

 

Područja primene:

 • Poklopci za fekalnu kanalizaciju
 • Poklopci za  kišnu kanalizaciju
 • Poklopci na vodovima instalacija
 • Poklopci za  hemijsku industriju
 • Poklopci za famaceutsku industriju

 

 Prednosti:

 • Zapivenost i zaključavanje
 • Jednostavna ugradnja
 • Mala težina
 • Ispuna različitim materijalima

 

Različite izrade završne obrade

TopTek Uniface za ispunu keramikom i sl. (SS, GS, AL)
TopTek Paving za ispunu popločanjem do visine 12 cm (GS)
TopTek Solid sa punom pokrivnom pločom - rebrastom (SS, GS)