ACO Srbija i Crna Gora

Asortiman ACO Slot kanala uključuje kanale za sve uobičajene primene i sve tipove podnih obloga (beton, keramičke pločice ili epoksi smola). Odabir odgovarajućeg kanala je jednostavan. Jedinstvena varijabilnost celog programa olakšava odabir kanala koji odgovara specifičnim zahtevima kupca. Dužina kanala, dubina i pozicija izliva samo su neki od parametara koji se mogu menjati, i bez obzira na varijacije, ne utiču na vreme isporuke.

ACO Inox Slot 20


Više detalja pogledajte na eksternom sajtu:

Stainless steel channel

ACO Industrial Drainage cataloguepdf
Tehnički crteži ACO Slot 20 kanaliLink e-Service
Uputstvo za ugradnju ACO Modular kanalapdf
ACO završna obrada Inox slivnika i kanalapdf
ACO Inox modular kanali - način čišcenja i održavanjapdf
ACO BD Inox industrijski program video
TOP